TECROP (9-5-10)
Ürün içeriği w/w
Organik Madde % 21
Toplam Azot (N) % 9
Organik azot % 0.04
Amonyum Azot (NH4-N) % 1.16
Üre azotu (NH2-N) % 7.8
Toplam Fosfor Pentoksit (P2O5) % 5
Nötr amonyum sitrat ve suda çözünür fosfor pentoksit (P2O5) % 5
Suda Çözünebilir Fosfor Pentoksit (P2O5) %2.5
Suda Çözünebilir Potasyum Oksit (K20) % 10
Maksimum nem % 20
Klor oranı % 1.9
pH aralığı 6.2-8.2