HUMAMINO
Ürün içeriği w/w
Organik Madde % 70
Toplam (hümik + fulvik) asit % 40
Maksimum nem % 35
Bor Miktarı 3 ppm
pH aralığı 2.5-4.5