ART AMINO
Ürün içeriği w/w
Toplam Organik Madde % 40
Organik Karbon % 18
Organik azot % 2
Serbest amino asitler % 15
Maksimum nem % 20
pH aralığı 4.8-6.8