MANGO ZINC
Suda Çözünebilir Manganez (Mn) % 5
Suda Çözünebilir Çinko (Zn) % 5
EDTA ile şelatlanmış Mg-EDTA Mn-EDTA % 2