ART DRIP 18-18-18 + ME
Ürün içeriği w/w
Toplam Azot (N) % 18
Amonyum Azot (NH4-N) % 9
Üre azot (NH2-N) % 9
Suda Çözünebilir Fosfor Pentoksit (P2O5) % 18
Suda Çözünebilir Potasyum Oksit (K20) % 18
Suda Çözünebilir Bor (B) % 0.01
EDTA ile şelatlanmış suda Çözünebilir Bakır (Cu) % 0.03
EDTA ile şelatlanmış suda Çözünebilir Demir (Fe) % 0.05
EDTA ile şelatlanmış suda Çözünebilir Manganez (Mn) % 0.02
EDTA ile şelatlanmış suda Çözünebilir Çinko (Zn) % 0.02
EDTA Şelatlama Kararlı Kayıt’ın pH Aralığı
3-9 için FE, Cu, Mn veya Zn 2-10