PROTOZYME
PROTOZYME
Ürün içeriği w/w
Toplam Organik Madde % 40
Toplam Azot (N) % 2
Organik azot % 1
Suda Çözünebilir Potasyum Oksit (K20) % 2
pH aralığı 4.2-6.2