HUMİK ASİT %20 SIVI
Ürün içeriği w/w
Organik Madde % 3
Toplam (hümik + fulvik) asit % 13
Suda Çözünebilir Potasyum Oksit (K20) % 4.5
pH aralığı 10.8-11.8