COMBI-TEC (Toz Combi)
Ürün içeriği w/w
Suda Çözünebilir Bor (B) % 0,5
Suda Çözünebilir Bakır (Cu) % 1
Şelatlanmış EDTA Bakır (Cu) % 0,1
Suda Çözünebilir Demir (Fe) % 5
Şelatlanmış EDTA Demir (Fe) % 0,5
Suda Çözünebilir Manganez (Mn) % 3
Şelatlanmış EDTA Manganez (Mn) % 0,3
Suda Çözünebilir Çinko (Zn) % 6
Şelatlanmış EDTA Çinko (Zn) % 0,6
EDTA’nın pH aralığı
3-8 Cu, MN ve Zn için Fe
Şelatlama Stabil Kaydı 2–9