ART TIYO-K (KTS)
Ürün içeriği w/w
Suda Çözünebilir Potasyum Oksit (K20) % 25
Suda Çözünebilir Kükürt trioksit (SO3) % 42