ART ROOTING PLUS (6-30-0)+ME
Ürün içeriği w/w
Toplam Azot (N) % 6
Amonyum Azot (NH4-N) % 6
Suda Çözünebilir Fosfor Pentoksit (P2O5) % 30
Suda Çözünebilir Çinko (Zn) % 3