ART ROOTING (6-30-0)+ME
Ürün içeriği w/w
Toplam Azot (N) % 6
Üre azotu (NH2-N) % 6
Suda Çözünebilir Fosfor Pentoksit (P2O5) % 30
Suda Çözünebilir Çinko (Zn) % 6