ART NITROPHUS SIVI
Ürün içeriği w/w
Toplam Azot (N) % 10
Üre azot (NH2-N) % 10
Suda Çözünebilir Fosfor Pentoksit (P2O5) % 25
Biyuret oranı Biuret düşük