ART AZOT
Ürün içeriği w/w
Toplam Azot (N) % 20
Üre azot (NH2-N) % 20
Suda Çözünebilir Manganez (Mn) % 0,5
Suda Çözünebilir Çinko (Zn) % 0.2