ART LIQUID NPK (6-6-6)+ME
Ürün içeriği w/w
Toplam Azot (N) % 6
Amonyum Azot (NH4-N) % 3
Nitrat Azot (NO3-N) % 3
Suda Çözünebilir Fosfor Pentoksit (P2O5) % 6
Suda Çözünebilir Potasyum Oksit (K20) % 6
Suda Çözünebilir Bor (B) % 0.01
Suda Çözünebilir Bakır (Cu) % 0.02
Suda Çözünebilir Demir (Fe) % 0.03
Suda Çözünebilir Manganez (Mn) % 0.03
Suda Çözünebilir Çinko (Zn) % 0.02