ART LIQUID COMBI
Ürün içeriği w/w
Suda Çözünebilir Bor (B) % 0.2
Suda Çözünebilir Bakır (Cu) % 0.5
Suda Çözünebilir Demir (Fe) % 3
Suda Çözünebilir Manganez (Mn) % 1.5
Suda Çözünebilir Molibden (MO) % 0.02
Suda Çözünebilir Çinko (Zn) % 2.5