ART HUMIC 24
Ürün içeriği w/w
Toplam Organik Madde % 40
Toplam Azot (N) % 1.5
Organik azot % 1.5
Suda Çözünebilir Potasyum Oksit (K20) % 2
Toplam hümik + fulvik asit % 24
pH aralığı 4.3-6.3