ART HUMBI
Ürün içeriği w/w
Toplam Organik Madde % 30
Toplam Azot (N) % 1
Organik azot % 1
Suda Çözünebilir Potasyum Oksit (K20) % 1.5
Toplam hümik + fulvik asit % 22
pH aralığı 4.8-6.8