ART FULL NPK (10–40–10) + ME
Ürün içeriği w/w
Toplam Azot (N) % 10
Amonyum Azot (NH4-N) % 8
Nitrat Azot (NO3-N) % 2
Suda Çözünebilir Fosfor Pentoksit (P2O5) % 40
Suda Çözünebilir Potasyum Oksit (K20) % 10
Suda Çözünebilir Bor (B) % 0.01
Suda Çözünebilir Bakır (Cu)
EDTA ile % 0.03 şelatlanmış
Suda Çözünebilir Demir (Fe)
EDTA ile % 0.05 şelatlanmış
Suda Çözünebilir Manganez (Mn)
EDTA ile % 0.02 Şelatlanmış
Suda Çözünebilir Çinko (Zn)
EDTA ile % 0.02 Şelatlanmış
EDTA’nın pH aralığı
3-8 Cu, MN ve Zn için Fe
Şelatlama Stabil Kaydı 2–9