ART FULL FEED
Ürün içeriği w/w
Organik Madde % 25
Toplam Azot (N) % 8
Organik azot % 1
Üre azot (NH2-N) % 7
Suda Çözünebilir Bor (B) % 0.2
Suda Çözünebilir Çinko (Zn) % 0.01
Klor oranı %0.27
pH aralığı 4.7-6.7