ART FERROS (%6 Demir)
Ürün içeriği w/w
Suda Çözünebilir Demir (Fe) % 6
Şelatlanmış EDTA Demir (Fe) % 6
EDTA’nın pH aralığı 3-9
Şelatlama Stabil Kaydı