ART COMBI (Toz Kombi)
Ürün içeriği w/w
Suda Çözünebilir Bor (B) % 0.5
Suda Çözünebilir Bakır (Cu) % 0.5
Suda Çözünebilir Demir (Fe) % 5
Suda Çözünebilir Manganez (Mn) % 3
Suda Çözünebilir Çinko (Zn) % 6