ALGART (Sıvı Yosun)
Ürün içeriği w/w
Organik Madde % 7
ALJİNİK ASİT % 0.5
Suda Çözünebilir Potasyum Oksit (K20) % 1.5
pH aralığı 2.5-4.5