HUMI EKSTRA
Toplam Organik Madde % 15
Toplam hümik ve fulvik asitler % 13
Suda Çözünebilir Potasyum Oksit (K20) % 2
Suda Çözünebilir Magnezyum Oksit (MgO) % 2
Suda Çözünebilir Demir (Fe) % 1