HIO MAX
HIO MAX
Toplam Organik Madde % 70
Toplam hümik ve fulvik asitler % 70
Suda Çözünebilir Potasyum Oksit (K20) % 8