Hakkımızda

Bimko Kimya, tarım kimyasalları sektöründeki faaliyetlerine; 1990 yılında, farklı isim ve markalarla bulunmuş, bugün ise Konya’da, fabrikasında yenilikçi, gelişmelere açık profesyonel kadrosuyla üretime başlamıştır.

Bugün 12.000 m2 kapalı alan üzerine kurulu Konya, Karatayda’daki fabrikasında faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bimko Kimya, kaliteli üretim ve hizmet anlayışı ile müşteri ve tedarikçilerinden oluşan paydaşlarına değer katma ilkesini benimsemiştir.

Saha ve Üretimdeki personelleriyle, profesyonel ve sektör deneyimli kadrosu ile teknolojinin en son seviyesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Yıllık 1 milyon tonluk üretim kapasitesinin % 20’si başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Ortadoğu, Rusya ülkelerine ihraç edilmektedir.

 

Daima "en iyi" olmak, vazgeçilmez hedefimizdir.

Kalitede, hizmette, ikmal kaynaklarımız ve bayi ilişkilerimizde, sunulan yatırım seçeneklerinde en iyi olmak ve kamuoyunda sahip olduğumuz bu imajı korumak ana hedefimizdir. Bu hedefe ulaşmak üzere faaliyet gösterilen alanlarda yönetimi üstlenmek ve piyasada lider olmak temel ilkemizdir.

 

Amacımız, sürekli gelişmek için kaynak yaratmaktır.

Hizmetin sürekliliğini sağlamak üzere, gerekli yatırımları gerçekleştirebilmek; küçük ve büyük tasarrufların birleşmesini teşvik etmek üzere; çalışanlarımızın ve toplumun ekonomik ve sosyal gelişmesine yardımcı olmak, faaliyetlerden kaynak yaratmak ve tüm kaynakların akılcı kullanımını sağlayarak savurganlığa ödün vermemek, ana ilkelerimizdendir.

 

Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Tüm ilişkilerimizde adilane, karşılıklı yarar sağlamak amacıyla, iyi niyet ve anlayışla davranmak, yasalara ve ahlak kurallarına daima uymak ilkemizdir.

Bugünün insanına ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek, öncüsü olduğumuz ve vazgeçemeyeceğimiz bir başka temel ilkemizdir.

Türkiye ve dünya için, çevre koruma bilinciyle davranmak ve bu bilinci yaymak görevimizdir.

MISYONUMUZ.

Misyonumuz uzun vadeli, sürdürülebilir büyüme sağlamak ve sürekli değer yaratmaktır.
Bu sadece operasyonları iyileştirmekten veya maliyetleri kısmaktan çok daha fazlasıdır. Şirket kaynaklarının kaldıraç faktörünü çevre ile uyumlu bir şekilde kullanarak daha yüksek performans göstermek, müşterilerimiz için daha değerli ürün ve hizmetler sunmak, çalışanlarımıza daha fazla refah ve hissedarlarımıza daha yüksek getiriler sağlamak gibi etkenleri içerir.

VIZYONUMUZ

Dünya ticaret ve üretimine en dürüst ve mükemmel şekilde hizmet etmektir

DEGERLERIMIZ

• Mükemmeliyetçilik
• Esneklik
• Girişimci Ruh
• Yenilikçilik
• Sürdürülebilirlik
• Tutarlılık ve Saygı