SUNLOFOP 050 EC

50 g/L Lufenuron

SUNLOFOP 050 EC

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE ZARARLILAR

Bitki Adı

Zararlı Adı

Kullanma Dozu

Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre

Biber

Pamuk yaprak kurdu (Spodoptera littoralis)

30 ml/da, larva

7 gün

Mısır

Çizgili yaprak kurdu (Spodoptera lexiqua)

20 ml/da, larva

35 gün

Pamuk

Pamuk yaprak kurdu  (Spodoptera littoralis)

30 ml/da, larva

28 gün

KULLANMA ŞEKLİ:
SUNLOFOP 050 EC, ilk dönem ve son dönem larva üzerinde eşit şekilde etkili olmakla birlikte, haşere zararının en iyi önlenmesi bakımından larva sayısının ilaçlama için uygun düzeye geldiği zaman ve ilk dönemlerinde uygulama yapılması tavsiye edilir.
PAMUK: Bitki başına 0.5 larva veya 25 bitkide 2 yumurta paketi veya 2 yeni inficar (ocak) görüldüğünde ilaçlamaya geçilmelidir.
BİBER: 100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır. Eşiğin üzerinde bir zararlı yoğunluğu görülmesi halinde ilaçlama yinelenmelidir. İlaçlama, larvalar dağılmadan yapıldığında daha iyi sonuç alındığından ilaçlama zamanına özen gösterilmelidir.
MISIR: Bir bitkide ortalama 2 larva görüldüğünde ilaçlamaya geçilir.
Bitki Tahammülü:
Tavsiyelere uygun olarak kullanıldığında, tavsiye edildiği bitkilerce iyi tahammül görür.
İLAÇLAMA ALETİNİN KALİBRASYONU:
İlaçlamadan önce aletin uygun şekilde kalibre edildiğinden emin olunuz. Dekara veya ağaç başına kullanılacak ilaçlı su miktarını belirlemek için önce sade su ile belirli bir alandaki bitkiler veya belirli sayıdaki ağaç düzgünce ıslatılır. Harcanan su belirlenerek dekara veya ağaç başına kullanılacak ilaçlı su miktarı hesaplanır.
İLACIN KULLANIMA HAZIRLANMASI:
Önce ilaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Önerilen miktarda ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile iyice karıştırılır. Sonra bu karışım ilaçlama aletinin deposuna boşaltılır. Bu esnada aletin karıştırıcı tertibatı çalışır durumda olmalı ve gerekli miktarda su depoya ilave edilmelidir.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:
SUNLOFOP 050 EC, nötr reaksiyonlu insektisitler ile karıştırılabilir. Karıştırılacak ilacın reaksiyonu bilinmiyor ise, bir numune yapılarak karışıp karışmadığı tespit edilir. Karışım iyi hazırlanmalı ve birkaç saat içinde kullanılmalıdır.