PAYTANC 100 EC

100 g/L Alphacypermethrin

PAYTANC 100 EC

            KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR

Bitki Adı

Zararlı Adı

Kullanma Dozu ve Dönemi

Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre

PAMUK

Yeşil kurt  (Heliothis armigera)

200 ml/da-larva

14 gün

MISIR

Koçan kurdu (Sesamia nonagriodes)

40 ml/da (15 gün ara ile 3 ilaçlama)

14 gün

Mısır kurdu  (Ostrinia nubilalis)

40 ml/da (15 gün ara ile 3 ilaçlama)

ELMA

Elma iç kurdu (Cydia pomonella)

20 ml/100 l.su

14 gün

Elma ağ kurdu (Hyponomeuta malinellus)

15 ml/100 l.su

BUĞDAY

Süne (Eurygaster integriceps)

15 ml/da                   (1-3. ve 4-5. dönem nimf ve yeni nesil ergin)

14 gün

Kımıl (Aelia rostrata)

45 ml/da; kışlamış ergin, 2-5 dönem nimf ve nesil ergin)

Hububat hortumlu böceği  (Pachytychus hordei)

15 ml/da                   

ŞEKER PANCARI

Kalkan böceği (Cassida spp)

15-20 ml/da

14 gün

Yaprak pireleri (Chaetocnema spp.)

15-20 ml/da

14 gün

Yaprak pireleri (Cleonus spp.)

15-20 ml/da

14 gün

ZEYTİN

Zeytin sineği   (Bactrocera oleae)

25 ml/100 l.su

14 gün

FINDIK

Fındık kurdu (Curculio nucum)

40 ml/da

14 gün

BAĞ

Bağ maymuncuğu (Otiorrhynchus spp.)

30 ml/100 l.su

7 gün

DOMATES

Yeşil kurt  (Heliothis armigera)

50 ml/da

14 gün

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:
İlaç su ile karıştırılarak kullanılır.İlaç önce ayrı bir kapta az bir miktarda su ile karıştırılır.
Aletin deposunu yarıya kadar su ile doldurup karıştırıcısını çalıştırarak hazırlanmış ilacı
İçine dökünüz ve üzerini su ile tamamlayınız.Hazırlanmış ilacı aynı gün içinde kullanınız.
KULLANMA ŞEKLİ:
Temas ve mide yolu ile etkili olduğundan ilaçlama yaparken iyi bir kaplama ilaçlama yapılmasına özen gösterilmelidir.
KALİBRASYON
İlaçlamaya başlamadan önce kullanma aletinin kalibrasyonu yapılmalıdır.Önce bir depo su püskürtülerek ne kadar alanın ilaçlandığı bulunmalı, sonra bu alana tekabül eden doz ile ilaçlı su hazırlanmalıdır.
KARIŞABİLİRLİK DURUMU

PAYTANC 100 EC yüksek alkali özellik gösteren maddeler hariç olmak üzere pek çok insektisit ve fungusitle karışabilir.Islanabilir toz tipi ilaçlarla karıştırma mecburiyeti doğduğunda önce küçük bir karışım denemesinin yapılmasından sonra kullanılması tavsiye edilir.