ARTVIDOR 350 SC

350 g/L İmidacloprid

ARTVIDOR 350 SC

Bitki Adı

Zararlı Adı

Kullanma Dozu
Ve Dönemi

Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre

Pamuk

Yaprak biti (Aphis gossypii)

35 ml/da nimf, ergin

14 gün

Beyaz sinek (Bemisia tabaci)

85 ml/da nimf, ergin

Yaprak piresi (Empoasca decipiens)

35 ml/da nimf, ergin

Armut

Armut yaprak pireleri
(Cacopsylla spp.)

40 ml/100 lt su nimf, ergin

14 gün

Şeftali

Yaprak biti(Myzus persicae)

20 ml/100 lt su nimf, ergin

14 gün

Elma

Yaprak biti (Aphis pomi)

20 ml/100 lt su nimf, ergin

14 gün

Domates

Yaprak biti (Myzus persicae)

20 ml/100 lt su nimf, ergin

7 gün

Tel kurtları (Agriotes spp.)

100 ml/da

Beyaz sinek(Sera) (Bemisia tabaci)

100 ml/da nimf, ergin damlama sulama ile

A.fıstığı

Yaprak psillidi (Agonescena targionii)

30 ml/100 lt su nimf, ergin

14 gün

Patates

Patates böceği
(Leptinotarsa decemlineata)

15 ml/da ergin,larva

14 gün

Patlıcan

Yaprak biti (Aphis fabae)

20 ml/100 lt su nimf, ergin


7 gün

Beyaz sinek (Sera)(Bemisia tabaci)

100 ml/da nimf, ergin damlama sulama ile

Fasulye

Yaprak biti (Aphis fabae)

20 ml/100 lt su nimf, ergin

7 gün

Bamya

Yaprak biti (Aphis fabae)

20 ml/100 lt su nimf, ergin

7 gün

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:
YEŞİL AKSAM İLAÇLAMASI: Gerekli miktarda ilaç, yarısına kadar su doldurulmuş ilaçlama aleti deposuna konur. Gerekli miktar su karıştırılarak ilave edilir. Hazırlanan bu karışım havanın serin ve sakin olduğu zamanlarda bitkilerin her tarafını kaplayacak şekilde püskürtülür.
Bağ thripslerine karşı uygulamada, gözler uyanmaya başlayıp ilk yaprakçıklar görüldüğünde, zararlı popülasyonu takip edilerek en az 2-3 thrips ergin veya larvası/göz veya yaprakçıkta saptandığında ilaçlama yapılmalıdır. Bir ilaçlama yeterlidir.

KÖK BOĞAZI ILAÇLAMASI: Domatesde tel kurtlarına karşı: Önce dekardaki bitki sayısı belirlenir ve bitki başına 100-150 ml mahlül hesabıyla bir dekara kullanılacak su miktarı bulunur. Belirlenen su miktarı bir kap içersine konur ve 100 ml ilaç konarak karıştırılır. Elde edilen karışım her bitkinin kök boğazına 100-150 ml gelecek şekilde can suyu şeklinde verilir.
DAMLAMA SULAMA İLE İLAÇLAMA: Domateste beyaz sinek zararlısı görüldüğünde, ilk ilaçlamalara başlanır. Önce bitkilerin kök bölgelerini ıslatacak şekilde yaklaşık 5-6 dakika damlama sulama sistemi çalıştırılır. Daha sonra gereken miktar ilaç (100 ml/da dozda) bir tank içinde karıştırılarak birkaç dakika içinde sisteme verilir. Damlama sistemi 5-6 dakika daha çalıştırılarak ilaçlı mahlulün bitkilerin kök derinliğine ulaşması sağlanır. Yapılan bu ilaçlama ile beyaz sineğe karşı en az 40 gün süreli koruma sağlamış olur. Budama yapılmış patlıcanda damla sulama ile ilaçlama için önce etkili kök derinliğinin (15-20 cm) ıslatılması gerekir. Bunun için sulama sistemi yaklaşık 2 saat çalıştırılır. Daha sonra gereken miktar ilaç (100 ml/da) gübre tankı içinde su ile karıştırılarak birkaç dakika içinde sisteme verilir. İlacın kök derinliğine ulaşması için sulamaya 15-20 dakika kadar devam edilir.
CAN SUYU UYGULAMASI:  Belirlenen bu su miktarına dekara 50 ml gelecek şekilde gerekli miktar ilaç fide dikim makinasının deposunda can suyu ile karıştırılarak verilir. İlaçlı suyun bitkilere eşit dağılımının sağlanması için muslukların ayarları tüm uygulama sırasında eşit tutulur.
KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Yüksek derecede alkali ilaçlarla karıştırılmaz.