TOPRAXDEL 2,5 EC

25 g/L Deltamethrin

TOPRAXDEL 2,5 EC

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR

Bitki Adı

Zararlı Adı

Kullanma Dozu

Son İlaçlama
İle Hasat
Arasındaki
Süre

Meyve

Tomurcuk Tırtılları (S. Ocellana, H. Nubiferana)

30 ml./100 L. Su

3 gün

Testereli arılar (Hoplocampa sp.)

30 ml./100 L. Su

3 gün

Yaprak Galeri Güveleri
(Stigmella sp., Phyllonorycter sp.)

30 ml./100 L. Su

3 gün

Elma

Elma İç Kurdu (Cydia pomonella)

15 ml./100 L. Su

3 gün

Elma ağ kurdu (Hyponomeuta malinellus)         

5 ml./100 L. Su

3 gün

Armut

Armut Yaprak Piresi (Caccopsilla pyri)

50 ml./100 L. Su

3 gün

Bağ

Dürmece (Sparganotis pilleriana)

50 ml./100 L. Su

3 gün

 Salkım güvesi (Lobesia botrana)

30 ml./100 L su
Ege Bölgesinde kullanılması sakıncalıdır.

3 gün

A.Fıstığı

Yaprak psillası (Agonoscena targionii)

30 ml./100 L. Su

3 gün

Sebze

Beyaz sinek (Bemisia tabaci)

100 ml/da

3 gün

Yeşil Kurt (Heliothis armigera)

50 ml/da

3 gün

Bozkurt (Agrotis sp.)

50 ml/da

3 gün

Pis kokulu Yeşil Böcek (Nezara sp.)

50 ml/da

3 gün

Tohum Böceği (Bruchus sp.)

40 ml/da

3 gün

Yaprak Bitleri (Aphis spp.)

50 ml/da

3 gün

Yaprak Pireleri (Empoasca sp.)

50 ml/da

3 gün

Thripsler (Thrips sp.)

50 ml/da

3 gün

Patates

Patates Böceği
(Leptinotarsa decemlineata)

30 ml/da

3 gün

Mercimek
Nohut

Hortumlu Böcek(Sitona sp.)

50 ml/da

3 gün

Apion (Apion arrogans)

50 ml/da

3 gün

Yeşil kurt (Heliothis viriplace)

20 ml/da

3 gün

Mantolu Böcek (Amicta oboberthuri)

30 ml/da

3 gün

Mısır

Mısır Koçan Kurdu (Sesamia sp.)

50 ml/da  15 gün ara ile 3 ilaçlama

3 gün

Şeker Pancar

Pancar Piresi (Chaetocnema sp.)

25 ml/da

3 gün

Bozkurt (Agrotis sp.)

25 ml/da

3 gün

Kalkan Böceği (Cassida sp.)

25 ml/da

3 gün

Hububat

Süne (Eurygaster sp.)

30 ml/da 1-3 dönem nimf 50 ml/da 4-5 dönem nimf ve yeni nesil ergin

3 gün

Hortumlu Böcek (Pachytychius sp.)

30 ml/da

3 gün

Ekin Kambur Böceği (Zabrus tenebrioides)

20 ml/da (satıh ilaçlaması)

3 gün

Zeytin

Zeytin Sineği (Daucus olea)

25 ml/100 L su

3 gün

Zeytin Güvesi (Prays olea)

30 ml/100 L su

3 gün

Zeytin Kara Koşnili (Saissetia olea)

25 ml/100 L su

3 gün

Ayçiçeği

Çayır Tırtılı (Loxostega sticticalis)

25 ml/100 L su

3 gün

Yeşil Kurt (Heliothis armigera)

75 ml/100 L su

3 gün

Fındık

Kır Tırtılı (Lymantria dispar)

30 ml/100 L su

3 gün

ETKİ SÜRESİ 20-30 GÜNDÜR.

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLAMA ŞEKLİ:
İlaç hazırlanırken önce ilaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur ve sonra tavsiye edilen miktar ilaç başka bir kapta su ile çoğaltılıp iyice karıştırılarak aletin deposuna yavaş yavaş dökülür ve gerekli miktar su aletin deposuna ilave edilir.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:
Normal şartlarda insektisit, fungisit ve yaprak gübreleri ile karıştırılarak uygulanabilir.