SUNMURE 70 WP

70% Metribuzin

SUNMURE 70 WP

KULLANILDIĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

Bitki Adı

Yabancı Ot Adı

Uygulama Dozu ve Dönemi

Son İlaçlama İle Hasat Arasındaki Süre

Patates

Hardal (Sinapis arvensis)

50-75 g/da

42 gün

Kırmızı köklü tilki kuyruğu  (Amaranthus retroflexus)

Bambulotu (Heliotropium europaeum)

Sarmaşık çoban değneği (Polygonum convolvulus)

Acı ot (Solanum dulcamara)

Yavşanotu (Veronıca spp.)

Senelik Köpek Lahanası  (Mercurialis annua)

Kaz ayağı-Sirken (Chenopodium album)

Büyük pıtrak (Xanthium macrocarpum)

Demir Dikeni (Tribulus terrestris)

Domates

Yapışkan ot (Setaria spp.)

50 - 75 g/da

42 gün

Çatal otu (Digitaria sanguinalis)

Semizotu (Portulaca oleracea)

Horoz ibiği (Amaranthus spp.)

Sirken (Chenopodium album)

Demir dikeni (Tribulus terrestris)

Soya

Semizotu (Portulaca oleracea)

50 g/da
(ekimden hemen sonra)

42 gün

Alçak Sütleğeni (Euphorbia prostrate)

Kırmızı Köklü Tilki Kuyruğu (Amaranthus retroflexus)

Bayır Turpu (Raphanus raphanistrum)

İLACIN KULLANMA ŞEKLİ
Gerekli miktar ilaç, önce az bir miktar su ile bir kap veya pülverizatör deposu içerisinde bulamaç haline getirilir. Sonra gerekli miktar su karıştırılarak ilave edilir ve püskürtmeye hazır hale getirilir.

UYGULAMA DOZU VE DÖNEMİ
Patates:
Çıkış öncesi olarak: Patates dikiminden sonra doğruca toprak yüzeyine uygulanır, başka bir işlem yapılmaz. Hafif topraklarda 50-75 g/da, ağır topraklarda 75-100 g/da.
Çıkış sonrası olarak: Patatesler 5-10 cm boyda iken 50-75 g/da dozda kullanılır.
Domates:
Fide ile domates yetiştiriciliğinde: Şaşırtmadan birkaç gün sonra fideler tutunca ve yabancı otların çoğu toprak yüzüne çıkınca 50-75 g/da dozda kullanılır.
Doğrudan tohumla domates yetiştiriciliğinde:
1) Çıkış öncesi: Domates fideleri toprak yüzüne çıkmadan 30 g/da dozda uygulanır.
2) Çıkış sonrası: Domates fideleri 6-7 yapraklı olduğu dönemde 40-70 g/da dozda uygulanır.
Soya: Ekimden hemen sonra uygulanır, başka bir işlem yapılmaz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:
SUNMURE 70 WP yüksek derecede asit ve bazik ilaçlarla karıştırılmaz.