TOPRAXUPER 5 EC

50 g/L Quizalofop-p-ethyl

TOPRAXUPER 5 EC

Bitki Adı

Yabancı Ot Adı

Kullanma Dozu ve Dönemi

Mercimek

Adi Ayrık (Agropyron repens)

100 cc/da, mercimek 8-12 cm boyda iken, çıkış sonrası

Yabani yulaf (Avena spp.)

Pamuk

Kanyaş (Sorghum halepense)

75-100 cc/da, tohumdan gelenlerde düşük, Rizomdan gelenlerde yüksek doz uygulanır

Soya fasulyesi

Darıcan, cinek otu (Echinochloa crus-galli)

100 cc/da, (yabancı otlar 3-6 yapraklı iken) çıkış sonrası

Karadarı (Panicum spp.)

Kanyaş (Sorghum halepense)

Köpek dişi ayrığı  (Cynodon dactylon)

Tilki kuyruğu (Alopecurus spp.)

Yabani kuş yemi (Phalaris spp.)

Domates

Köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon)

100 cc/da, domatesler 15-20 cm boyda, otlar 3-6 yapraklı dönemde çıkış sonrası

Kanyaş (Sorghum halepense)

Darıcan (Echinochloa crus-galli)

Karadarı (Panicum spp.)

Ayçiçeği

Köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon)

100 cc/da, ayçiçeği ve yabancı otlar 3-4 yapraklı olduğu dönemlerde, çıkış sonrası

Kanyaş (Sorghum halepense)

Yapışkan darı (Seteria sp.)

Darıcan (Echinochloa crus-galli)

Tilki kuyruğu (Alopecurus spp.)

Çayır püskülü (Poa sp.)

Brom (Bromus sp.)

Yabani darı (Hordeum sp.)

Karadarı (Panicum spp.)

Bağ

Köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon)

100 cc/da, köpek dişi 15-20 cm, kanyaş 2-3 kardeşte iken

Kanyaş (Sorghum halepense)

Şeker pancarı

Yabani yulaf (Avena spp.)

75-100 cc/da, yıllık yabancı otlarda düşük doz, çok yıllık yabancı otlarda yüksek doz uygulanır

Darıcan (Echinochloa crus-galli)

Hububat halazası (Alepecurus myosuroldes) (Bromus tectorum)

Soğan

Kanyaş (Sorghum halepense)

100 cc/da, soğan 15-20 cm boyunda, Kanyaşlar 3-5 yapraklı, darıcan ve yapışkan darılar 10-15 cm boyunda iken

Yapışkan darı (Seteria sp.)

Darıcan, (Echinochloa crus-galli)

KULLANMA ŞEKLİ:
İlaç yabancı otların 3-6 yapraklı olduğu ve hızlı bir gelişme gösterdikleri genç dönemlerinde (Kanyaş için bu dönem yabancı otların 30 cm oldukları devredir) otların üzerine püskürtülmek sureti ile kullanılır. İlaçlamada iyi bir kaplama sağlanmalıdır. Yabancı otların gelişmelerinin çok yavaş olduğu kurak şartlarda ve düşük sıcaklıkta uygulama yapılmalıdır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:
Alkali ilaçlarla karıştırılmamalıdır.