TOPRAXTOPER 48 SL

480 g Glyphosate isopropylamine salt

TOPRAXTOPER 48 SL

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR

TURUNÇGİLLER, BAĞ, FINDIK, MEYVE BAHÇELERİ, EKİLİ OLMAYAN ALANLAR

TEK YILLIK YABANCI OTLAR

Yabani Yulaf  (Avena sterilis)

300 ml/da                                                                             Yabancı otların genç ve aktif olarak büyümekte olduğu devrede. (Pamukta ekim için   hazırlanmış tarlalarda ekim öncesi, ekim esnasında ya da ekim sonrasında kullanılabilir. Ancak uygulama mutlak surette çıkış öncesi yapılmış olmalıdır.)

Yabani Havuç  (Dacus carota)

Kısır Brom (Bromus sterilis)

Kuş Yemi (Phalaris spp.)

Çimensi mürdümük (Lathyrus nissolia)

Ballıbaba (Lamium spp.)

Kanarya Otu (Senecio vernalis)

Tilki Kuyruğu (Alopecurus myosuroides)

Yer Fesleğeni  (Merculiaris annua)

Çukurova hardalı (Ochthodium aegyptiacum)

Düğün Çiçeği (Ranunculus arvensis)

Turna Gagası (Geranium dissectum)

Yabani Fiğ  (Vicia spp.)

Kuş Otu (Stellarla media)

Yabani Hardal (Sinapis arvensis)

Ebegümeci (Malva parviflora)

Yabani Yonca  (Medicago spp.)

Semizotu (Portulaca oleracea)

Sütleğen  (Euphorbia spp.)

Sirken (Chenopdium album)

Bambul otu (Chorzophora tinctoria)

Domuz pıtrağı (Xanthium strumariumn)

Zincir pıtrağı (Xanthium spinosum)

Kırmızı Köklü Tilki Kuyruğu (Amaranthus retroflexus)

Yeşil Kirpi Darı (Steria viridis)

Darıcan (Echinocioa crus-galli)

Benekli darıcan (Echinocioa colonum)

Horoz İbiği   (Amaranthus albus)

Yeşil Horoz İbiği (Amaranthus viridis)

ÇOK YILLIK YABANCI OTLAR

(Hububat ekili alanlarda hasattan sonra yeniden sürmüş kamış vb. çok yıllık yabancı otlara )

600 ml/da Yabancı otların aktif  olarak büyüdüğü çiçeklenme öncesi devrede. (Pamuk ekimi için hazırlanmış tarlalarda ekim öncesi, ekim esnasında  ya da ekim sonrasında kullanılabilir. Ancak uygulama mutlak surette çıkış öncesi yapılmış olmalıdır.

Topalak (Cyperus rotundus)

Köpek Dişi Ayrığı (Cynodon dactylon)

Tarla Sarmaşığı  (Convolvulus arvensis)

Isırgan otu    (Urtica diocia)

Pelin otu  (Arthaharnesia vulgaris)

Kanyas(Gelic)  (Sorghum halepense)

KARA VE DEMİRYOLU KENARLARI, HAVAALANLARI, FABRİKA BAHÇELERİ, TARİHİ ALANLAR,  TARLA KENARLARI

Çalımsı ve Odunsu Bitkilere karşı

1000 ml/da Yabancı otların aktif büyüme devresinde

BANKETLER, SU VE DRENAJ KANALLARI

Banket ve su üstü yabancı otlara

1000-1500 ml/da  Yabancı otların aktif büyüme devresinde

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI VE KULLANIM ŞEKLİ:
Tavsiye edilen dozdaki ilaç miktarı pülverizatörün deposuna konur, su ile iyice karıştırılarak doğrudan yabancı otlara pülverize edilir. En iyi sonuç yabancı otların aktif olarak büyüdükleri zamanda elde edilir. İlaçlı mahllün kültür bitkilerinin yeşil aksamına ve genç fidanların henüz odunlaşmamış yeşil kabuğuna pülverize edilmemesine dikkat edilmelidir. TOPRAXTOPER 48 SL sistemik etkili ilaç olduğundan ilacın otlara nüfuz edebilmesi için ilaçlamadan sonra en az 4-5 gün geçmeden yabancı otları zedeleyecek toprak işlemesi yapılmamalıdır. Dekara kullanılacak ideal su miktarı 10-20 litredir. Uygulamalarda, örneğin yelpaze hüzmesli memeler kullanılarak ve ilaçlama aletini düşük basınçla çalıştırılarak bu amaca ulaşılır. Çok rüzgarlı havalarda ve yüksek basınçlı aletlerle ilaçlama yapmayınız.
KARIŞABİLİRLİK DURUMU:
2,4-D Esterli herbisitlerle karıştırılarak kullanılabilir.