SUARCIDE 600 SC

600 gr/L Aclonifen

SUARCIDE 600 SC

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR

Bitki Adı

Yabancıot Adı

Kullanma dozu ve dönemi

Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre(Gün)

Ayçiçeği               (Çıkış Öncesi)

Yabani Hardal (Sinapis arvensis)

 

Geniş yapraklı Yabancı otlara:200 ml/da Darıcan otuna: 300 ml/da Ayçiçeği ekiminden sonra çıkış öncesi olarak

----

Sirken-Iştir (Chenopodium album)

Horoz İbiği (Amaranthus retroflexus)                            

Serçe Dili   (Stellaria media)

Ballıbaba  (Lamium amplexicaule.) 

Yavşanotu (Veronica hederifolia.)

Darıcan (Echinochloa crus-galli)

Ayçiçeği (Çıkış Sonrası)

Yabani Hardal (Sinapis arvensis)

125 ml/da  çıkış sonrası yabancı otların 4-6 gerçek yaprak döneminde

49 gün

Sirken-Iştir (Chenopodium album)

Havuç

Horoz İbiği (Amaranthus retroflexus)

150 ml/da                Havuç ekiminden sonra çıkış öncesi olarak.

----

Sirken(Chenopodium album)

Yabani Hardal (Sinapis arvensis)

Eşek Marulu (Sonchus arvensis)

Yabani Semizotu(Portulaca oleraceae)

Yeşil Kirpidarı (Seteria viridis)

Nohut

Yabani Hardal (Sinapis arvensis)

125 ml/da  çıkış sonrası yabancı otların 2-4 gerçek yaprak döneminde

49 gün

Sarmaşık Çoban Değneği                       (Polygonum convolvulus)

Dil Kanatan (Galium aparine)

Sirken (Chenopodium album)

Küçük Yabani Turp                                  (Rapistrum rugosum)

Yabani Marul (Lactuca serriola)

75 ml/da
çıkış sonrası yabancı otların 2-4 gerçek yaprak döneminde

Mercimek
(Çıkış Sonrası)

Yabani Hardal (Sinapis arvensis)

125 ml/da
çıkış sonrası yabancı otların 2-4 gerçek yaprak döneminde

49 gün

Mercimek
(Çıkış Sonrası)

Gönül Hardalı (Myagrum perfoliatum)

150 ml/da
çıkış sonrası yabancı otların 2-4 gerçek yaprak döneminde

Sarmaşık Çoban Değneği                          (Polygonum convolvulus)

Mercimek
(çıkış öncesi)

Yabani Hardal (Sinapis arvensis)

250 ml/da
Mercimek ekiminden
sonra çıkış öncesi olarak

----

Mercimek
(çıkış öncesi)

Gönül Hardalı (Myagrum perfoliatum)

300 ml/da
Mercimek ekiminden
sonra çıkış öncesi olarak

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLAMA ŞEKLİ :Gerekli miktarda ilaç uygun bir kap içerisinde, önce az bir miktar su ile karıştırılır. Üçte ikisi su ile dolu ilaçlama tankının içerisine karıştırılarak eklenir. Sonra tank su ile tamamlanır. Çıkış öncesi uygulamalarda toprak yüzeyi düzgün bir şekilde ıslatılmalıdır. Bunun için toprak iyi işlenmiş, keseksiz olmalı ve dekara 20-50 litre su kullanılmalıdır. Çıkış sonrası ilaçlamalarda kültür bitkisinde kısa süreli ve geçici hafif sararma görülebilir. İlaçlamalar mercimeğin çiçeklenme başlangıcından önce bitirilmelidir.
KULLANMA ŞEKLİ: En iyi sonuç yabancı otların aktif olarak büyüdükleri zamanda elde edilir. İlaçlı mahlülün kültür bitkilerinin yeşil aksamına ve genç fidelerin henüz odunlaşmamış yeşil kabuğuna pülverize edilmemesine dikkat edilmelidir. SUARCIDE sistemik etkili bir ilaç olduğundan ilacın otlara nüfuz edebilmesi için ilaçlamadan sonra en az 4-5 gün geçmeden yabancı otları zedeleyecek toprak işlemi yapılmamalıdır. Çok rüzgarlı havalarda ve yüksek basınçlı aletlerle ilaçlama yapmayınız.
Ayçiçeği:
Çıkış Öncesi Olarak: Ayçiçeği dikiminden sonra doğruca toprak yüzeyine uygulanır. Başka bir işlem yapılmaz.
Çıkış Sonrası Olarak: Ayçiçeği 5-10 cm boyda iken 125 ml/da dozda uygulanır.
Mercimek, Nohut:
A)Çıkış Öncesi: Dikimden sonra doğruca toprak yüzeyine uygulanır.
 Başka bir işlem yapılmaz.
B)Çıkış Sonrası: Mercimekte çıkış sonrası olarak Sinapis arvenisis’e 125 ml/da,Polygonum convolvulos ve Myagrom perfoliatum’a 150 ml/da oranında kullanılmasına tavsiye almıştır.
Bitkiler İle İlgili Tavsiyeler
•  SUARCIDE ilacı yaygın olarak ekilen nohut çeşitlerinde (Gökçe, Akçin, Sarı-98, Menemen-92, Damla, Aydın-92, Akdeniz ve Orta Anadolu yerli çeşitleri gibi) güvenle kullanılabilir. Ancak Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bazı yerli çeşitlerde (Diyarbakır gibi) fitotoksik olduğundan kullanılmamalıdır. Diğer çeşitlerde kullanmadan önce firmaya danışınız.
• Nohutun ve mercimeğin çiçeklenme döneminde kesinlikle kullanılmamalıdır!

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:
Diğer ilaçlarla karışımına ilişkin bir kısıtlama yoktur. Bununla birlikte gereksinim duyulduğunda yaygın uygulamaya geçmeden önce  ön karışım yapılması tavsiye edilir.