PATARA

240 g/L Spirodiclofen2.4- D- EHE 452.42 G/L+FLORASULAM 6.25 G/L

PATARA

KULLANILDIĞI YABANCI OTLAR

TAVSİYE EDİLDİĞİ BİTKİLER

Bitki

Kontrol ettiği yabancı otlar

 

Kullanma dozu (ml/da)

Son İlaçlama ile hasat arasındaki süre

BUĞDAY ARPA

Kan damlası

 (Adonis aestivalis)

50 ml/da

14 gün

Sığır dili

(Anchusa azurea)

Yatık boya kökü

 (Asperugo procumbens)

Taşkesen otu

(Buglossoides arvensis)

Sarı ot

(Boreava orientalis)

Rum yalancı keteni

(Camelina rumelica)

Yabani tere

(Cardaria draba)

Boynuz otu

(Cerastium dicothomum)

Uzun süpürge otu

 (Descurainia sophia)

Kıraç ıtırı

(Geranium stepporum)

Sarkık meyveli yavru ağzı

(Hypecoum pendulum)

Trakya hardalı

(Neslia apiculata)

Yabani hardal

(Sinapis arvensis)

Uzun meyveli bülbül otu

 (Sisymbrium altissimum)

Kaba tüylü fiğ

(Vicia narbonensis)

Adi fiğ

 (Vicia sativa)

BUĞDAY ARPA

Tarla papatyası

(Anthemis fumarifolia)

60 ml/da

14 gün

Saka dikeni

(Carduus picnocephalus)

Tarla hazeranı

 (Consolida regalis)

Boynuzlu yoğurt otu

(Galium tricornutum)

Çoban değneği

(Polygonum bellardi)

Tarla düğün çiçeği

(Ranunculus arvensis)

Parmaklı yavşan otu

 (Veronica triphyllos)

BUĞDAY ARPA

Kekre

(Acroptilon repens)

70 ml/da

14 gün

Kokarot

(Bifora radians)

Gökbaş

(Centaurea depressa)

Köygöçüren

(Cirsium arvense)

Doğu ballıbabası

 (Wiedemannia orientalis)

MISIR*

İmam pamuğu

(Abutilon theophrastii

70 ml/da

14 gün

Kırmızı köklü tilki kuyruğu

(Amaranthus retroflexus)

Uzun loğusa otu

(Aristolochia clematitis)

Sirken

(Chenopodium album)

Yatık sirken

(Chenepodium vulvaria)

Dil Kanatan

(Galium aparine)

Gökbaş

(Centaurea depressa)

Gece sefası

(Ipomea stolonifera)

Adi soda otu

(Salsola kali)

Köpek üzümü

(Solanum nigrum)

Domuz pıtrağı

(Xanthium strumarium)

MISIR*

Kekre

(Acroptilon repens)

80 ml/da

14 gün

Tarla sarmaşığı

(Convolvulus arvensis)

(**)Hibrit mısır tohumu üretiminde ve şeker mısırı yetiştiriciliğinde kullanılmaz.

İLACIN HAZIRLANMASI:PATARA suspo-emülsiyon şeklinde bir ilaç olduğundan ilacın su ile çok iyi  karışması çok önemlidir. İlaçlama aletinin deposunu yarıya kadar temiz su ile doldurunuz. Gerekli miktardaki  PATARA’yı, başka bir kapta bir miktar su ile iyice karıştırdıktan sonra depoya ekleyiniz ve karıştırıcıyı çalıştırınız.Boş ürün kabını ve ilaç ölçme kabını bol miktarda su kullanarak ilaçlama aletinin deposu içinde yıkayınız. Karıştırmaya devam ederek geriye kalan suyu ekleyiniz.

KULLANMA ŞEKLİ ve ZAMANI: PATARA uygulamalarında en iyi etki, yabancı otların gerçek yapraklarının görüldüğü, hızlı büyüme içinde olduğu ve üstlerinin hububat tarafından kapatılmadığı zaman yapılan ilaçlamalardan alınır. İlacın etkisi kullanılacak su miktarı ile yakından ilgilidir. Yer aleti ile uygulamada en iyi etki dekara asgari 20 litre su kullanıldığı zaman alınır.
Hububat (Buğday , arpa) : Yabancı otların çıkışını tamamladığı devreden, hububatın kardeşlenme devresinin sonuna kadar geçen dönemde kullanılır. Hububatın sapa kalktığı devreden sonra kullanılması halinde istenen etki alınmaz ve tavsiye edilmez. Dondan sonra veya gece don beklentisi varsa uygulamayın.
Mısır: Mısır bitkisinin 3-5 yapraklı, yabancı otların çıkışını tamamladığı dönemde kullanılır. Uygulama sırasında  ve sonrasında (7-10 gün), günlük ortalama sıcaklık 15 °C  üzerine çıkarsa geniş yapraklı komşu kültür bitkileri zarar görebilir. Dolayısıyla bu dönemde sıcaklığın yüksek olduğu Akdeniz, Güneydoğu veEge Bölgelerinde kullanılması tavsiye edilmez.
KALİBRASYON:Tavsiye edilen dozların 1 dekara (1000 m2 ) doğru ve homojen bir  şekilde düşürülebilmesi için kalibrasyon yapılması gerekmektedir. Bunun  için önce ilaçlama aletinin tüm memelerinin çalıştığını  ve birim zamanda aynı miktarda sıvı püskürttüğünü, memelerin altına koyacağınız kaplarda birikecek olan su miktarının her meme için aynı olmasını sağlayarak kontrol ediniz.İlaçlama aletinin deposunu  ilaçsız temiz suyla doldurunuz ve ardından ilaçlama yapar gibi sabit bir hızla giderek, belirli bir alanı ıslatınız. Daha sonra, ıslatılan alan ve harcanan su miktarını ölçerek, bir depo dolusu su ile ilaçlanabilecek toplam alan  ve gerek duyacağınız ilaç miktarını orantı yoluyla hesaplayınız. İlacı, ‘’İlacın  Hazırlanması ‘’ bölümünde açıklandığı gibi hazırlayarak aletin deposuna boşaltınız. Daha sonra ölçüm yaparken kullandığınız hız ve viteste ilaçlamaya geçiniz. 

KARIŞABİLİRLİK  DURUMU:
Dar yapraklı yabancı ot ilaçlarından fenoxaprop-p-ethyl terkipli ilaçlardan biri  ile karıştırılarak uygulanabilir. Diğer dar yapraklı ot ilaçları ile karıştırılması tavsiye edilmez. ARTBAN 4, Nurella-d 50/500, Reldan 22E  gibi insektisitler ile karıştırılarak uygulanabilir. Azot, Fosfat ve Potas terkipli yaprak gübreleri ile karıştırılarak uygulanabilir. Çok sayıda yaprak gübresi olması nedeni ile, önce bir ön karışım denemesinin yapılmasında, eğer fiziki bir değişiklik yoksa ondan sonra kullanılmasında fayda vardır. Karışımda kullanIlacak dar yapraklı yabancı ot ilacının ve/veya yaprak gübresinin kalitesi kaynaklı sorunlardan AR-TEC ZİRAİ İLAÇ firması sorumlu tutulamaz.
Başka ilaçlarla karıştırmadan önce, çiftçinin kendi imkan ve sorumluluğunda bir ön karışım denemesi yapması önerilir.
UYGULAMADAN SONRA ALET TEMİZLİĞİ:İlaçlamanın tamamlanmasından hemen sonra , ilaçlama  aletinin deposunu güvenli bir şekilde  tamamen boşaltınız. Deposunu ve tüm parçalarını su ve uygun bir deterjan kullanarak yıkayınız. Alet karıştırıcısını ve püskürtme mekanizması çalıştırılarak, boruların, filtrelerin ve memelerin temizlenmesini sağlayınız. Dışını su ile durulayınız. Aynı işlemleri temiz suyla da  tekrar ederek, aletin iyice durulanmasını sağlayınız. Yıkama sırasında gerekli tüm önlemleri alınız. Yıkama işlemini kesinlikle su kaynaklarının yakınında yapmayınız; yıkama suyunu ve ilaçlama artıklarını kesinlikle su kaynaklarına boşaltmayınız. Yıkama suyunu çevredeki bitkilere püskürtmeyiniz.