ARTOAT

40 g/L Nicosulfuron

ARTOAT

 ARTOAT 40  SC Mısır tarlalarında sorun olan yıllık ve çok yıllık çimensi otlarla bazı geniş yapraklı yabancı otlara karşı,çıkış sonrası kullanılan  selektif bir ilaçtır. Uygulamadan hemen sonra yapraklar vasıtasıyla hızla bünyeye alınır,otlarda gelişim durur ve yapraklar kırmızı-mor renge dönüşür.15-20 gün içinde otlar sararıp kururlar. Kanyaşta ribozomları etkiler,yeni sürgün vermelerini önler.
Tatlı Mısır ve Cin Mısırda kullanmayınız.


Kontrol Ettiği Yabancı Otlar

                                            * Çimensi otlar

Darıcan

(Echinochloa crus-galli)

Benekli darıcan

(Echinochloa colonum)

Çatalotu

(Digitaria sanguanalis)

Kirpi darı     

(Setaria viridis)

* Geniş Yapraklı Yabancı Otlar

Kırmızı köklü tilki kuyruğu

(Amaranthus retroflexus)

Köpek üzümü

(Chenopodium album)

Yabani Semiz otu   

(Portulaca oleracea)

Pıtrak 

(Xanthium strumarium)

Ayrıca Ayrık (Cynodon dactylon) ve Topalak (Cyperus sp.) otlarını da baskı altında tutar. Pıtrağın yoğun olduğu yerlerde bromoxynil terkipli ilaçlarla karıştırıldığında etki artar. (Bromoxynil: 100 ml/dekar)


Kullanma Dozu

Bitki

Yabancı otlar

Doz

Bekleme süresi

Mısır

*Kaynaş=Geliç(tohum-rhizom)
*Yıllık çimensi otlar
*Geniş yapraklı otlar

125 ml/da

28 gün

İlaçlama zamanı

Mısır

4-8 yaprak arasında ilaçlamayı yapınız.

Çimensi otlar

Kardeşlenme öncesi veya kardeşlenme içinde oldukları erken dönemde (2-6 yaprak)

Kaynaş

İlacı bünyeye alacak yeterli çıkışlar olduktan sonra (10-30 cm boyda)

Geniş yapraklı otlar

Gelişimlerinin 2-6 yapraklı oldukları genç dönemleri