ARSUİT 240 EC

240 gr/L Clodinafop-propargyl+60 g/L (safener) Cloquintocet-mexyl

ARSUİT 240 EC

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR

Bitki Adı

Yabancı Ot Adı
Latince İsmi

Kullanma Dozu

Dönemi

Buğday

Yabani Yulaf =Şifanak
(Avena sterilis, A.fatua)

20
ml/da

Buğdayın erken kardeşlenme döneminde en geç kardeşlenme sonuna kadar kullanılır

Kuş Yemi =Kanlıçayır
(Phalaris minor, P.paradoxa, P.brachystachys)

Tilki Kuyruğu =Su otu (Alopecurus myosuroldes)
Delice(Lolium termulentum)

Buğdayda  dar yapraklı mücadelesinde kullanılan yabancı ot yabancı ot ilacı.
ETKİ ŞEKLİ:ARSUİT 240 EC dar yapraklı yabancı otların yapraklarından alınır. İlaca hassas dar yapraklı yabancı otlarda aktif  büyüme  48 saat içinde durur. Ot türlerine ve çevre şartlarına bağlı olarak ilacın etkileri 1-3  hafta içinde görülür. Yabancı ot boğumları ve büyüme noktalarındaki çürümeler gözle görülür, genç yapraklarda sararmayı müteakip ölümler meydana gelir. Uygulamadan 2-3 saat sonra meydana gelen yağıştan etkilenmez. İlacın formülasyonunda yer alan yardımcı madde (safener), metabolizmayı teşvik ederek ilacın buğday üzerindeki selektivitesini artırır.
BİTKİ TAHAMÜLLÜ:Tavsiye edildiği dönem ve dozda kullanıldığında buğday tarafından çok iyi tolere  edilir
KISITLAMA:ARSUİT 240 EC’nin buğday dışındaki ürünlerde kullanılması tavsiye edilmez. Aynı yerde aynı herbisitin veya aynı etki şekline sahip herbisitlerin üst üste uzun yıllar kullanılması ortamda doğal olarak bulunan dirençli bireylerin çoğalmasına ve ortama hâkim hale gelmesine neden olabilir. Sonuçta, bu herbisitlerin tavsiye dozları ile yabancı otlara karşı yeterli etki sağlanamaz. Farklı grupların ve değişik etki şekline sahip herbisitlerin dönüşümlü olarak kullanılması, kültürel önlemler ve münavebe yabancı ot direncinin gelişmesini geciktirir veya engeller.
MÜNAVEBE ESNEKLİĞİ:ARSUİT 240 EC toprakta kısa sürede ayrıştığı için, topraktan etkisi yok denecek kadar azdır. Bu nedenle münavebe ile ilgili herhangi bir kısıtlama yoktur.
UYGULAMA:ARSUİT 240 EC  ,orta veya yüksek hacimli yer ilaçlama aletleri ile dekara asgari 15 lt su kullanılarak traktörle çekilen pülverizatörle uygulanmalıdır. İlaçlamada atomizör veya sırt pülverizatörü kullanılması tavsiye edilmez. İlaçlı mahlülün mütecanis dağılımı için düz yelpaze meme (püskürtme açısı: 110 derece) kullanılması tavsiye edilir. Pompa basıncı 2-3 atm olmalı ve bitkiler ilaçlı mahlül ile iyi bir şekilde kaplanmalıdır.

UYGULAMA ZAMANI:ARSUIT 240 EC, buğday ve yabancıotlar çıktıktan sonra (post-em) örneğin buğdayın 3 yapraklı devresinden kardeşlenme sonuna kadar herhangi bir zamanda kullanılabilir. ARSUIT 240 EC ´den en iyi sonuç; yabancıotların çoğunluğunun çıktığı ve örneğin ılık, rutubetli şartlarda aktif olarak büyüdükleri devrede uygulandığında elde edilir. ARSUIT 240 EC ´nin kalıcı etkisi olmadığından, ilaç uygulamasından sonra çıkan dar yapraklı yabancıotlar kontrol edilmezler. İlaçlamayı müteakip, 2 saat içinde yağış beklenen hallerde uygulama yapılmamalıdır.
İLAÇ MAMÜLÜN HAZIRLANMASI:Traktör ile çekilen pülverizatör: Gerekli miktar ilacı bir miktar su ile karıştırarak bulamaç haline getiriniz. Aletin deposunu 1/3 ila ½ seviyesine kadar suyla doldurunuz, bunun üzerine gerekli miktar ilacı ilave ediniz. Daha sonra depoyu su ile üst seviyesine kadar doldurunuz, bunun üzerine hazırlanan bulamacı ilave ediniz. Daha sonra depoyu su ile üst seviyesine kadar doldurunuz.  Boş ambalaj kaplarını su ile 3 kez çalkalayınız ve bu çalkalama suyunu ilaçlı mahlülüle ilave ediniz. İlacın hazırlanması ve uygulaması esnasında mütecanis bir emülsiyon elde etmek için aletin karıştırıcısı daima çalışır vaziyette olmalıdır. İlacın hazırlanmasında temiz su kullanılmalıdır.
Diğer İlaçlar ile Karışma Durumu:Dar yapraklı yabancıotların yanı sıra geniş yapraklı yabancıotlar da kontrol edilmek istendiğinde ARSUIT 240 EC, Triasulfuron+Dicamba  ile karışım halinde kullanılabilir. Sulfonyl urea ve 2-4 D terkipli ilaçlar ile karışım halinde kullanmamalıdır. ARSUIT 240 EC buğday fungisitleri ile birlikte kullanılabilir.
Traktörle çekilen pülverizatörlerle en az 15  l/da suyla uygulanmalıdr. Atomizör ve sırt pülverizatörleri önerilmez. 110 derecelik düz yelpaze memelerle 2-3 atm. basınçla ilaçlama yapılması önerilir.