ARSUİT 080 EC

80g/L Clodinafop-propargyl+20 g/L (safener) Cloquintocet-mexyl

ARSUİT 080 EC

KULLANILDlGI  BİTKİLER VE KONTROL ETTİGİ YABANCI OTLAR

BITKI ADI

YABANCI OT ADI

KULLANMA DOZU VE DONEMI

BUĞDAY

Yabani yulaf(=Şifanak) (Avena sterilis)

Dekara 30 ml/da dozda;

Tercihen buğdayın erken kardeşlenme devresinde, en geç kardeşlenme sonuna kadar kullanı Iır.

1) KULLANMA ŞEKLİ: ARSUIT 080 EC, buğday ve yabancı otlar çıktıktan sonra (post-em) örneğin; buğdayın 3 yapraklı devresinden kardeşlenme sonuna kadar herhangi bir zamanda kullanılabilir. ARSUIT 080 EC’ den iyi sonuç; yabancıotların çoğunluğunun çıktığı ve örneğin; ılık, rutubetli şartlarda aktif olarak büyüdükleri devrede uygulandığında elde edilir. ARSUIT 080 EC’nin kalıcı etkisi olmadığından, ilaç uygulamasından sonra çıkan dar yapraklıyabancı otlar kontrol edilmezler. İlaçlamayı müteakip, 2 saat içinde yağış beklenen hallerde uygulama yapılmamalıdır.
2)ETKİ ŞEKLİ: ARSUIT 080 EC dar yapraklı yabancı otların yapraklarından alınır. İlaca hassas dar  yapraklı yabancı otlarda aktif büyüme 48 saat içinde durur. Ot türlerine ve çevre şartlarına bağlı olarak ilacın etkileri bir ile üç hafta içinde görülür. Yabancı ot boğumlan ve büyüme noktalarındaki çürümeler gözle görülür, genç yapraklarda aramayı müteakip ölümler meydana gelir. Uygulamadan 2-3 saat sonra meydana gelen yağıştan etkilenmez. İlacın formülasyonunda yer alan yardımcı madde (safener), metabolizmayı teşvik ederek ilacın buğday üzerindeki selektivitesini arttırır.
BİTKİ TAHAMMÜLÜ:Tavsiye edildiği dönem ve dozda kullanıldığında buğday tarafından çok iyi tolere edilir.
MÜNAVEBE ESNEKLİĞİ:ARSUIT 080 EC toprakta kısa sürede ayrıştığı için, topraktan etkisi yok denecek kadar azdır. Bu nedenle münavebe il ilgili herhangi bir kısıtlama yoktur.
3)İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: ARSUIT 080 EC; orta veya yüksek hacimli yer ilaçlama aletleri ile dekara asgari 15 litre su kullanılarak, traktörle çekilen pülverizatörle uygulanmalıdır. İlaçlamada atömizör veya sırt pülverizatörü kullanılması tavsiye edilmez. İlaçlı mahlülün mütecanis dağılımı için düz yelpaze meme (püskürtme açısı:110 derece) kullanılması tavsiye edilir. Pompa basıncı 2-3 atmosfer olmalı ve bitkiler ilaçlı mahlül ile iyi bir şekilde kaplanmalıdır.
İlaçlı Mahlülün Hazırlanması:
Traktör ile çekilen pülverizatör: Aletin deposunu 1/3 ila ½ seviyesine kadar suyla doldurunuz, bunun üzerine gerekli miktar ilacı ilave ediniz. Daha sonra depoyu su ile üst seviyesine kadar doldurunuz. Boş ambalaj kaplarını su ile 3 kez çalkalayınız ve  bu çalkalama suyunu ilaçlı mahlüle ilave ediniz İlacın hazırlanması ve uygulaması esnasında mütecanis bir emülsiyon elde etmek için aletin karıştırıcısı daima çalışır vaziyette olmalıdır. İlacın hazırlanmasında temiz su kullanılmalıdır.
4)KARIŞABİLİRLİK DURUMU:Dar yspraklı yabancıotların yanı sıra geniş yapraklı yabancıotlarda kontrol edilmek istendiğinde ARSUIT 080 EC ,Triasulfurun+Dicamba 70 wg ile karışım halinde kullanılabilir. ARSUIT 080 EC, buğday fungisitleri ile birlikte kullanılabilir.