TOPRAXBAKIR 50 WP

% 50 Metallic Copper (Copper oxychloride)

TOPRAXBAKIR 50 WP

BİTKİ ADI

ZARARLI ORGANİZMA ADI

KULLANMA DOZU VE DÖNEMİ

SON UYGULAMA İLE
HASAT ARASINDAKİ
SÜRE

ELMA(1)

Karaleke(Venturia inaequalis)

400-800 gr

21 gün

ARMUT(1)

Karaleke(Venturia pirina)

400-800 gr

21 gün

Memeli Pas(Gymnosparanglumfuscum

400 gr

21gün

KAYISI

Yaprak Delen(wilsonomyces carpophylus)

400 gr normal dönem

21 gün

800 gr dormant dönem

ŞEFTALİ

Yaprak Delen(Wilsonomyces carpophylus)

800 gr (1. Uygulama)

21 gün

400 gr (2. Uygulama)

Yaprak Kıvırcıklığı(Tophrina deformans)

800 gr

ERİK

Cep Hastalığı( Tophrina pruni)

800 gr

21 gün

ANTEP FISTIĞI

Karazenk (Septoria pistociae)

500 gr

21 gün

TURUNÇGİLLER

Uçkurutan(Phorna tracheiphilla)

400 gr

21 gün

ZEYTİN

Halkalı Leke Hastalığı(Spilocaea oleginea

400 gr

21 gün

BAĞ

Mildiyö(Plasmoparaviticola)*

300-500 gr

21 gün

Antraknoz(Elsinoe ompelina)**

300-500 gr

DOMATES

Domates Mildiyösü

300 gr

14 gün

(Phytophthora infestans)***

Domates Bakteriyel Benek Hastalığı

300-400 gr

(Pseudamonas syringeae pv.tomato)

Domates Bakteriyel Leke Hastalığı

300-400 gr

(Xanthomonas campestris pv.vesicatoria)

Erken Yaprak Yanıklığı

500 gr

(Alternaria solani)

PATATES

Patates Mildiyösü(Phytophtora infestans)

300 gr

14 gün

FASULYE

Fasulye adi yaprak leke hastalığı(X.Campestris pv.phaseoli)

300 gr

14 gün

Fasulye Hale Yanıklığı(P.Syringae pv phaseolica)

300 gr

Antraknoz(Colletotrichum Lindemuthlanum)

500 gr

PATLICAN

Erken Yaprak Yanıklığı(Alternoria solani)

500 gr

14 gün

PATATES

HIYAR

Hıyarda Köşeli Yaprak Leke(P.Syringae pv lachrymans)

300 gr

14 gün

SEBZE

Fidelerde çökerten (Pythium spp.,Rhizoctonia spp.,Alternia spp., Fusarium spp.,Sclerotinia spp.)

300-500 gr
Fidelik Uygulaması

14 gün

ASPİR

Yaprak Lekesi(Alternaria carthami)

300 gr

14 gün

ŞERBETÇİOTU

Mildiyö(Pseudoperonospora humuli)

500 gr

14 gün

YERFISTIĞI

Yaprak Leke Hastalığı(Cercospora arachidicola)

400 gr

14 gün

 

KULLANMA ŞEKLİ:

Koruyucu ve tedavi edici  olarak günün erken saatlerinde veya akşam serinliğinde bitkilerin her tarafı  ıslanacak şekilde kaplama ilaçlama yapılmalıdır.

İLACIN HAZIRLANMASI:

Önce ilaçlama aletinin  yarısı su ile doldurulur.Gerekli miktarda ilaç ayrı bir kapta az miktar su ile  bulamaç haline getirilerek depoya konur.Aletin karıştırma aparatı  çalıştırılarak kalan gerekli su miktarı depoya ilave edilir.

 

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

                   Diazinon, Carbaryl.  Diflubenzuron, Methidathion, Quinomethioate, Benomyl, Iprodione, Dodine,  Captan, Phaltan, Difolatan, Dinocap, Maneb, Zineb, Mancozeb ve Thiram’lı  ilaçlarla karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.Diğer ilaçlardan da WP  formülasyonlar seçilmeli ve uygulamadan önce bir karışım denemesi yapılmalıdır.