TOPRAXHIRAM FORTE 80 WP

% 80 Thiram

TOPRAXHIRAM FORTE 80 WP

KULLANILDIĞI BİTKLER VE HASTALIKLAR

Bitki Adı

Hastalık Adı

Kullanma dozu

Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre

Şeftali

Yaprak Delen
(Coryneum beijerinckii)

300 g/100 lt su

14 gün

Monilya (Sclerotinia laxa)

300 g/100 lt su

Kayısı

Monilya (Sclerotinia laxa)

200 g/100 lt su

14 gün

Elma

Karaleke (Venturia inaequalis)

150g/100 lt su

14 gün

Armut

Karaleke (Venturia pirina)

150
g/100 lt su

14 gün

Erik

Cep Hastalığı(Taphrina pruni)

300g/100 lt su

14 gün

Kiraz

Monilya (Sclerotinia laxa)

150g/100lt su

14 gün

Soğan

Sürme (Urocytis cepulae)

5 kg/100 kg arpacık tohum

-

Nohut

Antraknoz (Ascochyta rabiei)

300g/100 kg tohum
200g/100 lt su (yeşil aksam ilaçlaması)

14 gün

Kavun,
Karpuz

Antraknoz
(Colletotrichum lagenarium)

300g/100 kg tohum

-

Fasulye

Kök Çürüklüğü
(Fusarium spp., Macrophomina phaseoli., Rhizoctonia spp.)

300 g/100 lt su

14 gün

Fındık

Yediuyur (Glis glis) (Kaçırıcı repellent olar
k)

4 kg/100 lt su

14 gün

Fidan ve Omcalarda

Tarla tavşanı (Lepus europeus)                               

150 g/100 lt su

 -

Ada Tavşanı
(Oryctolagus cuniculus)
(Kaçırıcı ve repellent olarak)

150 g/100 lt su

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:
Önce ilaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktarda ilaç ayrı bir kapta az bir miktar su ile bulamaç haline getirilerek depoya konur. Aletin karıştırma aparatı çalıştırılarak kalan gerekli su miktarı depoya ilave edilir. İlaç püskürtme aletine konmadan iyice karıştırılmalıdır.

KULLANIM ŞEKLİ:
Meyvecilikte:
Elma Armut Kara leke hastalığına karşı çiçek gözleri kabardığı zaman ilk ilaçlama pembe gonca(elma),beyaz rozet(armut) devresi 2. ilaçlama, çiçek taç yapraklarının %70-80’i döküldüğünde 3. ilaçlama, hava şartlarına göre 10 günlük aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.
Şeftali Kayısı da Monilya: 1.ilaçlama çiçeklenme başlangıcında (%5-10 çiçekte), 2.ilaçlama tam çiçeklenmede(%90-100 çiçekte)iken yapılır.
Erik Cep Hastalığı: 1.ilaçlama tomurcukların kabardığı dönemde, 2.ilaçlama çiçek taç yapraklarının % 80 döküldüğü dönemde yapılmalıdır.
Şeftali Yaprak Delen: 1.ilaçlama son baharda yaprak dökümünden hemen sonra, 2.ilaçlama ilk baharda çiçek tomurcukları açılmadan önce, 3.ilaçlama meyve kılıftan sıyrılırken yapılmalıdır.
Nohutta: Antraknoz hastalığına karşı, ekimden 3-4 saat önce nohut tohumları bir saat süreyle su içerisinde ıslatıldıktan sonra yarım saat müddetle bir sergi üzerine yayılarak havalandırılmalı ve gerekli miktar ilaçla karıştırılarak ekilmelidir.
Yeşil aksam için: Bölgede nohut yaprak ve dallarında 2-3 mm çapında yuvarlak veya uzunumsu kahverengi lekeler tespit edilir edilmez ilaçlamaya başlanır ve 7-10 gün ara ile hastalığın şiddetine ve metorolojik şartlara göre 2-5 uygulama yapılır.
Tarla ve Ada Tavşanına Karşı: Fidan ve bağ omcalarının toprak seviyesinden bir metre yüksekliğe kadar olan kısımları ıslanıncaya kadar ilaçlanır.
Fındıkta Yedi Uyur: Fındıkların süt olum devresinden itibaren zararı görülür görülmez ilaçlamaya başlanır.
DİRENÇLE İLGİLİ BİLGİ:
TOPRAXHIRAM FORTE 80 WP adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M3 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için TOPRAXHIRAM FORTE 80 WP’nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki etki mekanizmasına sahip (Grup M3 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Benomyl, carboxin, triadimenol terkipli ilaçlarla karıştırılabilir. Bakırlı fungisitlerle karıştırılmaz. Bitkilere bakırlı ilaç uygulanmışsa hemen ardından thiram etkili maddeli ilaç tatbikatı yapılmamalıdır. Bakırlı ilaç tatbik edilmişse aradan 2 haftalık bir sürenin geçmesi beklenmelidir.