TOPRAXMANEB M-22

80% Maneb

TOPRAXMANEB M-22

KULLANILDIĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR

Bitki Adı

Hastalık Adı

Kullanma Dozu ve Dönemi

X

Antep Fıstığı

Karazenk (Septoria pistacina)

300 g./100 l. su

28 gün

Armut

Karaleke (Venturia pirina)

300 g./100 l. su

14-21 gün

Elma

Karaleke (Venturia inaequalist)

300 g./100 L.su

14-21 gün

Şeftali

Yaprak Delen (Coryneum beijerinckii)

300 g./100 L.su

14-21 gün

Soğan

Mildiyö (Perenospora destructor)

200 g./100 L.su

28 gün

Nohut

Antraknoz (Ascochyta rabiei)

200 g./100 L.su(yeşil akşam)  200 g./100 kg tohum

28 gün

Kabakgiller

Yalancı Mildiyö (Pseudoperonospora Cubensis)

170 g./100 l.su

28 gün

Fasulye

Pas (Uromyces appendiculatus)   

200 g./100 L.su 

28 gün

 Antraknoz  (Colletotrichum lindemuthianum)

200 g./100 L.su

Domates

Yaprak Küfü (Cladosporium fulvum)

200 g./100 L.su 

28 gün

Mildiyö (Phytophthora infestans)

200 g./100 L.su

Sebze*

Fide Kök Çürüğü (Çökerten)(Pythium spp, Fusarium spp, Rhizoctonia spp, Alternaria spp, Sclerotinia spp)

200 g./100 kg tohum                   (*)200-250 g/100 L. su

28 gün

Hıyar

Köşeli Yaprak Lekesi (Pseudomonas syringae pv. lachrymans)

200 g./100 L.su

28 gün

Kavun, Karpuz

Antraknoz   (Colletotrichum lagenarium)

200 g./100 L.su

28 gün

Domates, Patlıcan, Patates

Erken Yaprak Yanıklığı  (Alternaria solani)

200 g./100 L.su

28 gün

Hububat, Buğday

Sürme (Tilletia spp.)

150 g./100 kg. tohum

 

Patates

Pas (Puccinia spp.)

350 g./da

28 gün

Mildiyö (P. İnfestans)

300 g./100 L.su

14 gün

Uyuz(Streptomyces scabies)

1600 g./100 kg tohum

-

Ceviz

Antraknoz(Gramonia laptostyla)

300 g./100 L.su

28 gün

Yerfıstığı

Yaprak Lekesi  (Cercospora arachidis)

250 g./100 L.su

28 gün

Şerbetçiotu

Mildiyö  (Pseudoperonospora humuli)

150 g./100 L.su

7 gün

Karanfil

Pas (Uromyces caryophyllus)

200 g./100 L.su

-

Aspir

Yaprak Lekesi (Alternaria carthami)

200 g./100 L.su

7 gün

Bağ **

Ölü Kol (Cryptosporella viticola)

200 g./100 L.su

21 gün

X: Son ilaçlama ile hasat arasındaki

KULLANIM ŞEKLİ:
Koruyucu ve tedavi edici olarak günün erken saatlerinde veya akşam serinliğinde bitkilerin her tarafı iyice ıslanacak şekilde ilaçlanmalıdır.
Armutta Karaleke:1. ilaçlama çiçek gözleri kabardığında, 2. ilaçlama beyaz rozet döneminde, 3. ilaçlama çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce, 4. ve diğer ilaçlamalar hava şartlarına ve hastalığın seyrine göre 8-10 gün ara ile yapılmalıdır.
Elma Karalekesi: 1. ilaçlama çiçek gözleri kabardığında, 2. ilaçlama beyaz rozet döneminde, 3. ilaçlama çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce, 4. ve diğer ilaçlamalar hava şartlarına ve hastalığın seyrine göre 10 gün ara ile yapılmalıdır.
Şeftali Yaprak Delen: 1. ilaçlama sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra, 2.ilaçlama ilkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce, 3.ilaçlama meyvelerde kılıf sıyrılırken yapılmalıdır.
Soğan Mildiyösü: Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır.
Nohut Antraknozu: Antraknoz hastalığına karşı, ekimden 3-4 saat önce nohut tohumları bir saat süreyle su içerisinde ıslatıldıktan sonra, yarım saat müddetle bir sergi üzerine yayılarak havalandırılmalı ve gerekli miktar ilaçla karıştırılarak ekilmelidir.
Yeşil aksam için; bölgede nohut yaprak dallarında 2-3 mm çapında yuvarlak veya uzunumsu kahverengi lekeler tespit edilir edilmez ilaçlamaya başlanır ve 7-10 gün ara ile hastalığın şiddetine ve meteorolojik şartlara göre 2-5 ilaçlama yapılır.
Kabakgiller Yalancı Mildiyö: İlaçlamaya bitkiler kol atmaya başladığında ya da çevrede ilk mildiyö belirtileri görülmesiyle başlanır. İlaçlamalar hastalığın şiddetine ve iklim koşullarına göre 7-10 gün aralıklarla sürdürülür.

Fasulye Antraknozu: Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. İklim koşulları hastalığın gelişmesine uygun devam ettiği sürece bir hafta ara ile ilaçlamaya devam edilir.

Fasulye Pası: Çevrede fasulye yapraklarında pas püstülleri görülür görülmez ilaçlamaya başlanır.Birer hafta ara ile pasın şiddetine göre 3-5 uygulama yapılmalıdır.
Domates Mildiyösü: Çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin alt yüzünde beyaz kül gibi konidi örtüsünün görülmesiyle ilaçlamaya başlanır.
Domates Yaprak Küfü: Yapraklarda ilk lekeler görüldüğünde ilaçlamaya başlanır.
Sebze Fidelerinde Kök Çürüklüğü(Çökerten):100 kg tohuma 200 g ilaç gelecek şekilde iyice karıştırılarak tohum ilaçlanır.
Hıyar Köşeli Yaprak Lekesi: Tarlada hastalık görülmeden veya yeni görülmeye başladığında ilaçlamaya başlanır.10 gün ara ile en az 3 uygulama yapılır.
Kavun Karpuz Antraknozu: Çevrede kavun-karpuz yaprak ve saplarında ilk antraknoz lekelerinin tespiti ile ilaçlamaya başlanır ve 10 gün aralıklarla hastalığın şiddetine ve iklim koşullarına göre 3-6 uygulama yapılmalıdır.
Domates, Patlıcan, Patates Erken Yaprak Yanıklığı: İlk lekeler görülür görülmez gerek fidelikte ve gerekse tarlada ilaçlamaya başlanır.
Buğday’da Sürme: Ekimden önce tohum ilaçlaması şeklinde yapılır.
Buğday’da Pas: İlk pas püstülleri görüldüğünde ilaçlamaya geçilir.10 gün sonra  2. ilaçlama yapılmalıdır.
Patates Mildiyösü: Hastalığın her yıl görüldüğü alanlarda hastalık belirtileri görülmeden günlük ortalama sıcaklığın 16 °C veya en düşük sıcaklığın 10 °C’yi bulması ile ilaçlamaya başlanır. Hastalığın her yıl görülmediği alanlarda ise çevrede yada tarlada ilk hastalık belirtisinin görülmesi beklenir. Havaların kuru ve sıcak geçtiği çevrelerde 15 gün ara ile2-3 uygulama, serin  ve yağışlı bölgelerde birer hafta ile 4-6 ilaçlama yapılmalıdır.
Patates Uyuzu: Patates dikiminden önce tohum ilaçlaması şeklinde yapılır.
Yer Fıstığı Yaprak Lekesi: İlaçlamaya ekimden 4-5 hafta sonra başlanır.7-10 gün ara ile hasada kadar devam edebilir.
Şerbetçiotu Mildiyösü: İlkbaharda sürgünler ortalama 75-100 cm olduğunda ilaçlamaya başlanır çiçek dönemine kadar birer hafta ara ile tekrarlanır. Bu dönemden koza tutma dönemine kadar  10’ar günlük aralıklarla devam edilir.