TOPRAXPERUVAL

Iprodione 50%

TOPRAXPERUVAL

KULLANILDIĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR

Bitki Adı

Hastalık Adı

Kullanma Dozu

Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre

Domates

Kurşuni küf
(Botrytis cinerea)

75 gr/100 lt. su

7 gün

Erken yaprak yanıklığı
(Alternaria solani)

100 gr/100 lt. su

Hıyar

Beyaz çürüklük
(Sclerotinia sclerotiorum)

75 gr/100 lt. su

7 gün

Bağ

Kurşuni küf
(Botrytis cinerea)

75 gr/100 lt. su

14 gün

Kayısı

Çiçek monilyası
(Monilia laxa)

150 gr/100 lt. su

14 gün

Turunçgil

Kahverengi leke hastalığı
(Alternaria alternata f.sp.citri)

100 gr/100 lt. su

14 gün

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:
İlaçlama tankını yarıya kadar su ile doldurunuz. Ayrı bir kap içinde gerekli miktar ilacı eritiniz ve aletin karıştırıcısını çalıştırarak ilacı ilave ediniz ve üzerini su ile tamamlayınız. Hazırlanmış mahlulü aynı gün kullanınız.
KULLANMA ŞEKLİ:
İlaçlama rüzgarsız bir havada yapılmalı, bitkinin iyice ıslanmasına ancak ilacın akmamasına dikkat edilmelidir. Bağda salkımların her tarafının iyice ilaçlanması gerekmektedir. Uzun süre tekrarlı ilaçlamalardan sonra hastalık etmenleri ilaca karşı direnç kazanabilir. Bunu önlemek için TOPRAXPERUVAL ile iki uygulamadan sonra araya kontak bir fungusit uygulaması yapılması önerilir.
KULLANMA DÖNEMLERİ:
Domatesde Kurşuni Küf: Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde veya bitkiler çiçeklenme devresinde iken başlanır, 10 gün sonra ikinci ilaçlama yapılır.
Hıyarda Beyaz Çürüklük: İlk lekeler görülünce ilaçlamaya başlanır.
Bağda Kurşuni Küf: Üzümlerin olgunlaşma başlangıcından hemen önce ilaçlamaya başlanmalıdır.
Kayısıda Monilya:
1. İlaçlama çiçeklenme başlangıcında (%5-10 çiçekteyken)
2. İlaçlama tam çiçekten (%90-100 çiçekteyken) yapılır.
Turunçgil Kahverengi Leke Hastalığı: İlkbaharda bulaşmaların görülmesiyle birlikte 10 gün arayla ilaçlama yapılır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Bordo bulamacı dışındaki fungisitler, insektisitler ve yaprak gübreleri ile karıştırılarak kullanılabilir. Büyük miktarda karışım yapılmadan önce fiziksel karışabilirlik testi yapılması önerilir.