TOPRAXSAL 50 WP

%50 Carbendazim

TOPRAXSAL 50 WP

KULLANILDIĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR

Bitki Adı

Hastalık Adı

Kullanma Dozu

Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre

Elma

Karaleke
(Venturia inaequalis)

30 g/100 lt su

14 gün

Armut

Karaleke
(Venturia pirina)

30 g/100 lt su

14 gün

Yenidünya

Karaleke
(Venturia inaequalis)

60 g/100 lt su

14 gün

Taş Çekirdekli Meyveler

Monilya
(Sclerotinia laxa)

75 g/100 lt su

14 gün

Ayva

Monilya
(Sclerotinia inhartiana)

75 g/100 lt su

14 gün

Kabakgiller(*)

Külleme
(Erysiphe cichoracearum)

50 g/100 lt su

28 gün

Bağ

Külleme
(Uncinula necator)

60 g/100 lt su

15 gün

Şekerpancarı

Külleme
(Erysiphe polygoni)

40 g/da

14 gün

Yaprak Lekesi
(Cercospora beticola)

40 g/da

14 gün

Çeltik

Çeltik Yanıklığı
(Pyricularia oryzae)

150 g/da

21 gün

Buğday

Sürme
(Tilletia tritici)

150 g/100 kg tohuma

-

Mercimek

Kökboğazı çürüklüğü
(Ascohyta pinodella)

300 g/100 kg tohuma

14 gün

Limon

Depo çürüklüğü
(Penicillum sp.)

50 g/100 lt su

21 gün
Hasattan sonra

(Limonlar 1 dakika süreyle ilaçlı suya batırılır)

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLAMA ŞEKLİ:
İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Tavsiye edilen miktarda ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile karışım haline getirilir. Hazırlanan karışım ilaçlama aletinin deposuna ilave edilir. İlaçlama aletinin karıştırma aparatı çalıştırılarak kalan gerekli su miktarı depoya konulur. Hazırlanan ilaç aynı gün kullanılmalıdır.

İLACIN KULLANILMASI:
Elma ve Armut karalekesine karşı 1. ilaçlama çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerde 3-5 gün önce), 2. ilaçlama pembe rozet tomurcuğu döneminde çekler ayrı ayrı görüldüğünde, 3. ilaçlama çiçek taç yapraklarının % 70-80’i dökülünce, 4. ve diğer ilaçlamalar ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda ve hastalığın seyrine göre ilaçlamalara devam edilir.
Kabakgillerde Külleme: İlk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlama başlanır ve hastalığın seyrine göre 2-5 ilaçlama yapılır.
Taş Çekirdeklilerde Monilya Hastalığı: 1. ilaçlama çiçeklenme başlangıcında (%5-10 çiçekte), 2. ilaçlama tam çiçekte (%90-100).
Bağ Küllemesi: 1. ilaçlama sürgünler 25-30 cm uzunlukta iken, 2. ilaçlama çiçek taç yaprakları döküldüğünde (korukların saçma tanesi iriliğini aldığı dönem), 3. ve diğer ilaçlamalar hastalığın gelişme durumu ve hava şartları dikkate alınarak yapılmalıdır. Tanelere tatlı su yürüdüğünde ilaçlamalara son verilir.
Çeltik yanıklık hastalığı: Yeşil aksam ilaçlamasında hastalık tarlada görülmeye başladığı zaman ilk ilaçlama, 10 gün ara ile ikinci, gerekirse 3. ilaçlama yapılır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer fungisitlerle karışabilir. İnsektisitlerle karıştırılmak istendiği takdirde önce bir karışım denemesi yapılarak bitkiye zarar verilmediğinden emin olunmalı, karıştırma işlemi kullanılmadan önce yapılmalıdır.