TOPRAXTOPİLEX-T 50 WP

% 30 Thiram + % 20 Tolclofos-Methyl

TOPRAXTOPİLEX-T 50 WP

Bitki

Hastalık Adı

Kullanma Dozu

S. ilaçlama ile Hasat arasındaki süre

Pamuk (Az havlı pamuk tohumu)

Fide kök çürüklüğü
(Rhizoctonia solani, Fusarıum spp.,
Alternaria spp., Macrophomina phaseoli)

 

300 g/100 kg tohum

 

-

Pamuk (Çok havlı pamuk tohumu)

 

350 g/100 kg tohum

 

-

Patates

Gövde Kanseri (Rhizoctonia solani)

40 g/100 kg tohum

90 gün

TOPRAXTOPİLEX T 50 WP, tohumdan ve yapraktan bulaşan çeşitli hastalıklara karşı koruyucu ve tedavi edici etkisi olan bir ilaçtır.
KULLANMA ŞEKLİ:
Pamuk: pamuk tohumları ekilmeden önce 2 lt su/100 kg tohum oranında su ile nemlendirilir. Tavsiye edilen ilaç miktarı tohumların üzerine serpilerek iyice karıştırılır. Pamuk tohumları ilaçla tamamen boyanıncaya kadar karıştırmaya devam edilir. Pamuk tohumları ilaçtan hemen sonra ekilebilir, şayet ekim hemen yapılmayacaksa tohumlar kurutulmalıdır.
Patates: 100 kg tohum için belirlenen doz 7-8 lt su içerisine karıştırılarak hazırlanan ilaçlı mahlul sırt pülverizatörü ile temiz bir branda üzerine serilen tohumluklara püskürtülür. İlaçlama sırasında ve sonrasında tohumluklar karıştırılarak ilaçların homojen olarak dağılmasına özen gösterilir.
KARIŞABİLİRLİK DURUMU:
Tohum ilacı olması nedeni ile hiç bir ilaçla karıştırılarak kullanılmaz.