TOPRAXBLUE M-45

%80 Mancozeb

TOPRAXBLUE M-45

Bitki Adı

Hastalık Adı

Kullanma Dozu ve Dönemi

Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki süre
Elma Elma Karalekesi
Venturia inaequalis
250 g / 100 lt su 14 gün

Domates

Erken Yaprak yanıklığı
Alternaria solani

250 g / 100 lt su

14 gün

Bağ

Bağ mildiyösü
Plasmopora viticola

200 g / 100 lt su

21 gün

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:
İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktar ilaç, ayrı bir kapta bir miktar su ile bulamaç haline getirilerek depoya konur. Karıştırma düzeni çalıştırılarak depo doluncaya kadar su ilave edilir.
KULLANIM ŞEKLİ:
Koruyucu bir fungisit olması nedeniyle hastalıklar görülmeden önce uygulanmalı ve bitkinin her tarafı iyice ıslanacak şekilde kaplama ilaçlama yapılmalıdır.
Bağ mildiyösüne karşı: İlaçlamaya sürgünler 25-30 cm boylanınca  başlanarak 14 günde bir  tekrarlanır. Hastalığın durumuna göre ilaçlamalara hasata 21 gün kalıncaya kadar devam edilebilir.
Domateste erken yaprak yanıklığına karşı: Hastalık görüldüğünde ilaçlamaya başlanır ve gelişmesine göre 10-14 gün arayla ilaçlama tekrarlanır.
Elmada karalekeye karşı:
1. ilaçlama, çiçek gözleri kabardığı zaman.
2. ilaçlama, pembe çiçek tomurcuğu devresinde.
3. ilaçlama, çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce.
KARIŞABİLİRLİK DURUMU:
Alkali özelliktekiler hariç diğer insektisit ve fungisitlerle karıştırılarak kullanılabilir.
DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: TOPRAXBLUE M-72  adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M3  olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için TOPRAXBLUE M-72 ilacını bir sezon içinde 1-2 kezden fazla kullanmayız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M4  harici) bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.
KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
- Arılara zehirsizdir.
- Balıklara zehirlidir sulara bulaştırmayınız.
- Kuşlara zehirli değildir.
- Boş İlaç ambalajlarını herhangi bir gaye için kullanmayınız Usulüne göre imha ediniz.
- İlacı orijinal ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- İlacı kullanırken toz ve dumandan uzak durunuz.