TOPRAXCAPTAN 50 WP

%50 Captan

TOPRAXCAPTAN 50 WP

KULLANILDIĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR

Bitki Adı

Hastalık Adı

Kullanma Dozu

Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki süre

MEYVELER

Armut

Karaleke (Venturia pirina)

150 g/100 L su

3 gün

Elma

Karaleke (Venturia İnaequalis)

150 g/100 L su

3 gün

Erik

Cep hastalığı  (Talphrina pruni)

300 g/100 l su

3 gün

Şeftali

Monilya  (Monilinia laxa)

300 g/100 l su

3 gün

Şeftali- Kayısı

Yaprak delen (Coryneum bijerinckii)

300 g/100 l su

3 gün

Turunçgiller

Kahverengi çürüklük
(Phytopthora citrophthora)

300 g/100 l su                (meyve enfeksiyonları)

3 gün

Yeni dünya

Karaleke
(Venturia inaequalis var. eriobotryae)

300 g/100 l su

3 gün

(*)Bağ

Ölü Kol (Phomopsis viticola)

250 g/100 l su

3 gün

Mildiyö  (Plasmopora viticola)

300 g/100 l su

3 gün

SEBZELER

 Sebze Fideleri (**)
(fidelik ilaçlaması)

Kök çürüklüğü(Çökerten)
(Sclerotinia spp., Rhizoctonia spp., Pythium spp., Fusarium spp., Alternaria spp., Phytophthora spp.)

200-250 g/100 l su

7 gün

Domates

Mildiyö  (Phytopthora infestans)

300 g/100 l su

 

Yaprak küfü  (Cladosporium fulvum)

250 g/100 l su

7 gün

Marul

Mildiyö (Bremia lactucae)

300 g/100 l su

7 gün

Soğan

Mildiyö (Peronospora destructor)

300 g/100 l su

7 gün

Sebzeler

Kurşuni küf  (Botrytis cinerea)

250 g/100 l su

7 gün

ENDÜSTRİ VE SÜS BİTKİLERİ

Karanfil

Pas(Uromyces caryophyllus)

250 g/100 l su

7 gün

Patates

Mildiyö (Phytopthora infestans)

350 g/100 l su

 7 gün

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Önce ilaçlama aletin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktarda yarı bir kapta az miktar su ile bulamaç haline getirilerek depoya konur. Aletin karıştırma aparatı çalıştırılarak kalan gerekli su miktarı depoya ilave edilir.

KULLANMA ŞEKLİ:
Koruyucu ve tedavi edici olarak günün erken saatlerinde veya akşam serinliğinde bitkilerin her tarafı iyice ıslanacak şekilde ilaçlanmalıdır.
Armutta Kara Leke: 1.ilaçlama çiçek gözleri kabardığında, 2. ilaçlama beyaz rozet döneminde,3.ilaçlama çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce,4. ve diğer ilaçlamalar hava şartları ve hastalığın seyrine göre 8-10 gün ara ile yapılmalıdır.
Elma Kara Lekesi: 1. ilaçlama çiçek gözleri kabardığında, 2. ilaçlama pembe rozet döneminde (çiçekler ayrı ayrı görülünce), 3. ilaçlama çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce, 4. ve diğer ilaçlamalar ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlara göre 10 gün ara ile yapılır.
Erik Cep Hastalığı: 1. ilaçlama tomurcukların kabardığı dönemde, 2. ilaçlama çiçek taç yapraklarının % 80 döküldüğü dönemde yapılmalıdır.
Şeftali’de Monilya: 1. ilaçlama çiçeklenme başlangıcında, (% 5-10 çiçekte), 2. ilaçlama çiçeklenmede(% 90-100 çiçekte)
Şeftali, Kayısı Yaprak Delen: 1. ilaçlama sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra, 2. ilaçlama baharda çiçek tomurcukları açılmadan önce, 3. ilaçlama meyvelerde kılıf sıyrılırken yapılmalıdır.
Turunçgillerde Kahverengi Çürüklük: 1. ilaçlama sonbahar yağmurları başlamadan önce ekim ayında yapılır. Havalar yağışlı giderse 2. İlaçlama 1. ilaçlamadan 15 gün sonra yapılır.
Yeni Dünya Karaleke: 1.ilaçlama sonbaharda çiçek tomurcukları kabarmadan önce, 2.ilaçlama çiçek tomurcukları açılmadan, 3.ilaçlama çiçek taç yapraklarının dökülmesinden sonra, 4.ve diğer ilaçlamalar 3.ilaçlamadan hasada 20 gün kalıncaya kadar 10 gün ara ile yapılır.
Bağda Ölü Kol: 1. ilaçlama sürgünler 2-3 cm., 2. ilaçlama sürgünler 8-10 cm., 3.ilaçlama 25-30 cm’yi bulduğu devrede yapılmalıdır.
Bağ Mildiyösü: 1. ilaçlama sürgünler 25-30 cm. olunca, 2. ve daha sonraki ilaçlamalara hastalığın seyri ve meteorolojik koşullara bağlı olarak enfeksiyon için uygun koşullar mevcut ise 8-10 gün ara ile devam edilir. Enfeksiyon için uygun koşullar ortadan kalkınca ilaçlamaya son verilir.
Sebzelerde Kök Çürüklüğü(Çökerten): Fidelikte hastalık görüldüğünde ilaçlamaya başlanır ve hastalık duruncaya kadar 2-3 kez bir hafta arayla ilaçlama yapılır.
Domates Mildiyösü: Çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin alt yüzünde beyaz kül gibi konidi örtüsünün görülmesi ile ilaçlamaya başlanır.
Domates Yaprak Küfü: Yapraklarda ilk lekeler görüldüğünde ilaçlamaya başlanır.
Marul Midiyösü: Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır, birer hafta arayla hasattan en az bir hafta öncesine kadar devam edilir.
Soğan Mildiyösü: Çevrede ilk hastalık görüldüğünde ilaçlamaya başlanır.
Sebzelerde Kurşuni Küf: Çevrede hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde veya bitkiler çiçeklenme devresinde iken başlanır.
Karanfil Pası: Çelikler sıraya geçirilmeden önce ilaçlamaya başlanmalı ve 10’ar gün ara ile ilaçlamalar yapılmalıdır.
Patates Mildiyösü: Hastalığın her yıl görüldüğü alanlarda hastalık belirtileri görülmeden günlük ortalama sıcaklığın 160C veya en düşük sıcaklığın 100C’yi bulması ile ilaçlamaya başlanır. Hastalığın her yıl görülmediği alanlarda ise çevrede yada tarlada ilk hastalık belirtisinin görülmesi beklenir, havaların kuru ve sıcak geçtiği çevrelerde 15 gün ara ile 2-3 uygulama, serin ve yağışlı bölgelerde birer hafta arayla 4-6 defa yapılmalıdır.