TOPRAXİL 2 DS

2% Tebuconazole

TOPRAXİL 2 DS

KULLANILDIĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR

Bitki Adı

Hastalık Adı

Kullanma Dozu ve Dönemi

Son İlaçlama ile Hasat arasındaki gün

Buğday

Sürme
(Tilletia spp)

150 g/100 kg tohum

 

Açık Rastık
(Ustilago nuda f.sp.tritici)

150 g/100 kg tohum

 

Arpa

Kapalı Rastık
(Ustilago hordei)

150 g/100 kg tohum

 

Açık Rastık
(Ustilago nuda f.sp.hordei)

150 g/100 kg tohum

 

Yaprak Çizgi Hastalığı
(Pyrenophora graminea)

150 g/100 kg tohum

 

İLACIN HAZIRLANMASI VE KULLANIMI:
İlaçlama tertibatı olan selektörlerde veya ilaçlama bidonlarında, önerilen miktardaki ilaç, belli miktardaki tohumların tümüne homojen bir şekilde karıştırılır.
Selektör ve ilaçlama bidonu bulunmayan yerlerde tohumluk düzgün ve temiz bir yere yığılarak üzerine gerekli miktar ilaç dökülür. Tohumluk 8-10 kez bir taraftan diğer tarafa tozutmadan homojen bir ilaçlama yapılır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:
Tohumla geçen hastalıkların kontrolü için diğer bir ilaçla karıştırılmasına gerek yoktur. Tek başına kullanılmalıdır.