COPERAT 50 WP

Equivalent to 50% of metallic copper. Copper oxychloride

COPERAT 50 WP

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANIZMALAR

Bitki

Zaralı Organizma Adı

Kullanma Dozu ve Dönemi ( 100 L suya )

Son ilaçlama ile hasat arasındaki Süresi(Gün)

Elma(1)

Elma karalekesi
(Venturia inaequalis)

800g(Dal sıracası varsa)                            400g(Dal sıracası yoksa)

21

Armut(1)

Armut karalekesi
(Venturia pyrina)

800g(Dal sıracası varsa)                            400g(Dal sıracası yoksa)

21

Armut memeli pası (Gymnosporangium fuscum)

400g

21

Kaysı

Kayısıda Yaprak delen  (Clasterosporium carpophilum)

400g(Normal dönem)            800g(Dormant dönem)

21

Şeftali

Yaprak delen(Coryneum beijerinckii)

800g(1.ilaçlama)                 400g(2.ilaçlama)          

21

Şeftali yaprak kıvırcıklığı                          (Taphrina deformans)

800g

21

Erik

Erik cep hastalığı (Taphrina pruni)

800g

21

Antep fıstığı

Kara zenk (Septoria pistacina)

500g

21

Turunçgiller

Uçkurutan (Phoma tracheiphilla)

400g

21

Zeytin

Halkalı leke(Cyclogonium oleaginum)

400g

21

Bağ

Mildiyö (Plasmopara viticola)*

300-500g

21

Antraknoz (Elsinoe ampelina)**

300-500g

21

Domates

Mildiyö (Phytophthora infestans)***

300g

14

Bakteriyel benek hastalığı
(Pseudomonas syringae pv.tomato)

300-400g

14

Bakteriyel leke hastalığı
(Xanthomonas campestris pv.vesicatoria)

300-400g

14

Patates

Patates mildiyösü (Phytophthora infestans)

300g

14

Fasulye

Antraknoz (Colletotrichum lindemuthianum)

500g

14

 

Adi yaprak ve hale yanıklığı   (X. Campestris, P. Syringae)

300g

14

Domates, Patlıcan, Patates

Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani)

500g

14

Hıyar

Köşeli yaprak lekesi                                                 (Pseudomonas syringae pv.lachyrmans)

300g

14

Sebze fideleri

Çökerten (Pythium spp.,Rhizoctania spp.,Alternaria spp., Fusarium spp., Sclerotinia sp.)

300-500g                        Fidelik ilaçlaması

14

Aspir

Yaprak lekesi (Alternaria carthami)

300g

14

Şerbetçiotu

Mildiyö (Pseudoperonospora humuli)

500g

14

Yerfıstığı

Yaprak leke hastalığı
(Cercospora arachidis)

400g

14

Tütün

Tütün fideliklerinde Çökerten hastalığı (Pythium spp.,Rhizoctania spp., Alternaria spp., Fusarium spp., Sclerotinia sp.)

400g

14

(*)Bağda mildiyöye karşı 1.ilaçlama 300 g, 2.ilaçlama 500 g/100 l.su dozunda uygulanır.
(**)Bağda antraknoza karşı 1.ilaçlamada 300 g, diğer ilaçlamalarda 500 g/100 l.su dozda uygulanır.
(***)Domates bitkilerinin gelişmesinde durgunluk yapabileceğinden kurak iklim şartlarında bakırlı ilaçların tavsiyesinden kaçınılmalı , ancak organik fungisitlerin bulunmadığı yerlerde bakırlı ilaçlarla en fazla 1-2 uygulama yapılmalıdır.
(1)Elma ve armutta karalekeye karşı: Dal sıracası varsa 1.ilaçlamada 800g/100 Lsu dozunda uygulanır. Dal sıracası yoksa 1.ilaçlamada 400g/100 L su dozunda uygulanır. 2.ilaçlama ise 400g/100 L su dozunda uygulanır.
İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMA ŞEKLİ
Önce ilaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktarda ilaç ayrı bir kapta az miktar su ile bulamaç haline getirilerek depoya konur. Aletin karıştırma aparatı çalıştırılarak kalan gerekli su miktarı depoya ilave edilir. İlaç püskürtme aletine konmadan iyice karıştırılmalıdır.
KULLANIM ŞEKLİ VE ZAMANI:
Elma Kara Lekesi: 1.ilaçlama çiçek gözleri kabardığında (Dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce), 2.ilaçlama pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görülünce), 3.ilaçlama çiçek taç yaprakları % 70-80 dökülünce, 4. ve diğer ilaçlamalar ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlara göre 10 gün ara ile yapılır.
Armutta Kara Leke: 1.ilaçlama çiçek gözleri kabardığında (Dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce), 2.ilaçlama beyaz rozet döneminde, 3.ilaçlama çiçek taç yaprakları % 70-80 dökülünce, 4. ve diğer ilaçlamalar hava şartlarına ve hastalığın seyrine göre 8-10 gün ara ile yapılmalıdır.
Kayısı Yaprak Delen: 1.ilaçlama son baharda yaprak dökümünden hemen sonra, 2.ilaçlama ilk baharda çiçek tomurcukları açılmadan önce , 3.ilaçlama meyvelerde kılıf sıyrılırken yapılmalıdır.
Şeftali Yaprak Delen: 1.ilaçlama son baharda yaprak dökümünden hemen sonra, 2.ilaçlama ilk baharda çiçek tomurcukları açılmadan önce yapılmalıdır.

Şeftali yaprak kıvırcıklığı: İlaçlama tomurcuklar kabarmaya başladığı dönemde yapılmalıdır.
Erik Cep Hastalığı: 1.ilaçlama tomurcukların kabardığı dönemde, 2.ilaçlama çiçek taç yapraklarının % 80 döküldüğü dönemde yapılmalıdır.
Antep fıstığı karazenk: 1.ilaçlama çiçek dökümünden sonra döllenmeyi takiben meyvelerin buğday tanesi büyüklüğüne ulaştığı devrede, diğer ilaçlamalar 15 gün ara ile uygulanmalı, özellikle uygun sıcaklık ve yağışın olduğu dönemlerde hastalığın şiddetine göre 5-6 ilaçlama yapılmalıdır.
Turunçgil uçkurutan: Don , dolu, fırtına gibi tabii afetlerden sonra ağaçlarda çatlama, yaralanma ve yaprak dökümü olacağından bu gibi olaylardan sonra 400 g/100 l.su dozunda uygulama yapılır.
Zeytin halkalı leke hastalığı: İlaçlamalar ; Marmara bölgesinde 1.ilaçlama Ekim ayının ilk yarısında, 2.ilaçlama Nisan ayının ilk yarısında, Akdeniz bölgesinde 1.ilaçlama Kasım veya Aralık ayında, 2.ilaçlama Mart ayının ilk yarısında, 3.ilaçlama Nisan ayının ilk yarısında, Ege bölgesinde 1.ilaçlama zeytinler sürgün vermeden önce Şubat ayında, 2.ilaçlama zeytinler çiçek açmadan önce Nisan ayında yapılmalıdır.
Bağ Mildiyösü: 1.ilaçlama sürgünler 25-30 cm olunca, 2. ve daha sonraki ilaçlamalara hastalığın seyri ve meteorolojik koşullara bağlı olarak enfeksiyon için uygun koşullar mevcut ise 8-10 gün ara ile devam edilir. Enfeksiyon için uygun koşullar ortadan kalkınca ilaçlamaya son verilir.
Bağ antraknozu: 1.ilaçlama sürgünler 20-25 cm olduğunda, 2.ilaçlama çiçeklenmeden önce, 3.ilaçlama çiçeklenmeden hemen sonra, 4.ilaçlama çiçeklenmeden 10 gün sonra, 5.ilaçlama taneler yarı büyüklüğünü aldığında yapılır.
Domates Mildiyösü: Çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin alt yüzünde beyaz kül gibi konidi örtüsünün görülmesi ile ilaçlamaya başlanır.

Domates bakteriyel benek ve bakteriyel leke hastalığı: Yeşil aksam ilaçlaması şeklinde fidelikte veya tarlada hastalık görülür görülmez koruyucu olarak , fide döneminde haftada bir, tarlada ise 8-10 gün ara ile 2-3 uygulama yapılmalıdır.
Patates Mildiyösü: Hastalığın her yıl görüldüğü alanlarda hastalık belirtileri görülmeden günlük
ortalama sıcaklığın 16 oC veya en düşük sıcaklığın 10 oC’yi bulması ile ilaçlamaya başlanır.
Hastalığın her yıl görülmediği alanlarda ise çevrede ya da tarlada ilk hastalık belirtisinin görülmesi beklenir. Havaların kuru ve sıcak geçtiği çevrelerde 15 gün ara ile 2-3 uygulama, serin ve yağışlı bölgelerde birer hafta ara ile 4-6 ilaçlama yapılmalıdır.
Fasulye antraknozu: Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. İklim koşulları hastalığın gelişmesine uygun devam ettiği sürece bir hafta ara ile ilaçlamaya devam edilir.
Fasulye adi yaprak ve hale yanıklığı: Yeşil aksam ilaçlamaları tarlada hastalık görülmeden önce veya tek tük görüldüğünde koruyucu olarak haftada bir 2-3 uygulama yapılmalıdır.
Domates, Patlıcan, Patates Erken Yaprak yanıklığı: İlk lekeler görülür görülmez gerek fidelikte ve gerekse tarlada ilaçlamaya başlanmalıdır.
Hıyar Köşeli Yaprak Lekesi: Tarlada hastalık görülmeden veya yeni görülmeye başladığında ilaçlamaya başlanır, 10 gün ara ile en az 3 uygulama yapılır.
Sebze fideliklerinde Çökerten: Fidelikte hastalık görüldüğünde ilaçlamaya başlanır ve hastalık duruncaya kadar 2-3 kez bir hafta arayla ilaçlama yapılır.
Aspir yaprak lekesi: Bitkilerde ilk belirtiler görüldüğünde ilaçlamaya başlanır.
Şerbetçiotu mildiyösü: İlkbahar’da sürgünler ortalama 75-100 cm olduğunda ilaçlamaya başlanır, çiçek dönemine kadar birer hafta ara ile tekrarlanır. Bu dönemden koza tutma dönemine kadar 10’ar günlük aralıklarla devam edilir
Yer fıstığı yaprak lekesi: İlaçlamaya ekimden 4-5 hafta sonra başlanır, 7-10 gün ara ile hasada kadar devam edilebilir.
Tütünde Çökerten: Fideler toprak yüzüne çıkar çıkmaz veya en geç ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır.
KARIŞABİLİRLİK DURUMU
Cymoxanil, Methiram, Folpet terkipli ilaçlarla karışabilir. Chlorpyrifos, Fenvalerate, Malathion, Phosmet,  Carbamat terkipli  ilaçla Dodine ve Dinocap ile karıştırılması sakıncalıdır.