TOPRAXANTRAKOL

250 gr/L Difenoconazole

TOPRAXANTRAKOL

KULLANILDIĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR

Bitki adı

Zararlı Adı

Kullanma Dozu
ve Dönemi

*PHI

Elma

Karaleke (Venturia inaequalis)

200 g/100 lt su

14 gün

Armut

Karaleke (Venturia pirina)

250 g/100 lt su

7 gün

Bağ

Mildiyö (Plasmopara viticola)

200 g/100 lt su

28 gün

**Ölü Kol (Phomopsis viticola)

200 g/100 lt su

28 gün

Antep fıstığı

Karazenk (Septoria pistacina)

300 g/100 lt su

28 gün

Kabakgiller

Yalancı mildiyö
(Pseudoperonospora cubensis)

200 g/100 lt su

7 gün

Domates

Yaprak küfü (Cladosporium fulvum)

300 g/100 lt su

7 gün

Mildiyö (Phytophthora infestans)

200 g/100 lt su

7 gün

Patates

Mildiyö (Phytopthora infestans)

200 g/100 lt su

7 gün

Domates, Patates,
Patlıcan

Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani)

300 g/100 lt su

7 gün

Fasulye

Antraknoz (Colletotrichum lindemuthianum)

200 g/100 lt su

7 gün

Pas (Uromyces phaseoli)

200 g/100 lt su

7 gün

Nohut

Antraknoz  (Ascochyta rabiei)

200 g/100 lt su

7 gün

Soğan

Mildiyö (Peronospora destructor)

200 g/100 lt su

7 gün

Lahana

Mildiyö (Peronospora brassicae)

200 g/100 lt su

7 gün

Marul

Mildiyö (Bremia lactucae)

200 g/100 lt su

7 gün

Şerbetçiotu

Mildiyö  (Pseudoperonospora humuli)

150 g/100 lt su

35 gün

Kavun
Karpuz

Antraknoz (Colletotrichum lagenarium)

200 g/100 lt su

7 gün

Aspir

Yaprak lekesi  (Alternaria carthami)

200 g/100 lt su

35 gün

Karanfil

Pas(Uromyces caryophyllus)

200 g/100 lt su

 

Gül

Pas (Phragmidium mucronatum)

200 g/100 lt su

 

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANIŞ ŞEKLİ:
İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktar ilaç ayrı bir kapta bulamaç haline getirilerek depoya konur. Karıştırma düzeni çalıştırılarak, depo doluncaya kadar su ilave edilir. İlaçlama rüzgarsız havalarda yapılmalıdır.
İLAÇ KULLANIMI:
Koruyucu ve tedavi edici olarak günün erken saatlerinde veya akşam serinliğinde bitkilerin her tarafı iyice ıslanacak şekilde ilaçlanmalıdır.
Elma Kara Lekesi: 1.ilaçlama çiçek gözleri kabardığında, 2.ilaçlama pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görülünce), 3.ilaçlama çiçek taç yaprakları % 70-80 dökülünce, 4. ve diğer ilaçlamalar ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlara göre 10 gün ara ile yapılır.
Armutta Kara Leke: 1.ilaçlama çiçek gözleri kabardığında, 2.ilaçlama beyaz rozet döneminde, 3.ilaçlama çiçek taç yaprakları % 70-80 dökülünce, 4. ve diğer ilaçlamalar hava şartlarına ve hastalığın seyrine göre 8-10 gün ara ile yapılmalıdır.
Bağda Ölükol: 1.ilaçlama sürgünler 2-3 cm, 2.ilaçlama sürgünler 8-10 cm, 3.ilaçlama sürgünler 25-30 cm'yi bulduğu devrede yapılmalıdır.
Bağ Mildiyösü: 1.ilaçlama sürgünler 25-30 cm olunca, 2. ve daha sonraki ilaçlamalara hastalığın seyri ve meteorolojik koşullara bağlı olarak enfeksiyon için uygun koşullar mevcut ise 8-10 gün ara ile devam edilir. Enfeksiyon için uygun koşullar ortadan kalkınca ilaçlamaya son verilir.
Soğan Mildiyösü: Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır.
Patates Mildiyösü: Hastalığın her yıl görüldüğü alanlarda hastalık belirtileri görülmeden günlük ortalama sıcaklığın 16 oC veya en düşük sıcaklığın 10 oC'yi bulması ile ilaçlamaya başlanır. Hastalığın her yıl görülmediği alanlarda ise çevrede ya da tarlada ilk hastalık belirtisinin görülmesi beklenir. Havaların kuru ve sıcak geçtiği çevrelerde 15 gün ara ile 2-3 uygulama, serin ve yağışlı bölgelerde birer hafta ara ile 4-6 ilaçlama yapılmalıdır.
Domates Mildiyösü: Çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin alt yüzünde beyaz kül gibi konidi örtüsünün görülmesi ile ilaçlamaya başlanır.
Domates Yaprak Küfü: Yapraklarda ilk lekeler görüldüğünde ilaçlamaya başlanır.
Marul Mildiyösü: Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır, birer hafta ara ile hasattan en az bir hafta öncesine kadar devam edilir.
Karanfil Pası: Çelikler sıraya geçirilmeden önce ilaçlanmaya başlanmalı ve 10'ar gün ara ile ilaçlamalar yapılmalıdır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Alkali karakterli ilaçlar hariç diğer tarım ilaçlarıyla karışabilir. Karıştırmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir. Bakırlı ilalarla karıştırılmaz.