TOPRAXSPORE 250 EC

250 gr/L Difenoconazole

TOPRAXSPORE 250 EC

KULLANILDIĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR

Bitki

Hastalık Adı

Kullanma Dozu

Son İlaçlama ile Hasat arasındaki Süre

Elma

Elma Karalekesi
(Venturia inaequalis)

10 ml / 100 l su

14 gün

Armut

Armut Karalekesi
(Venturia pyrina)

10 ml / 100 l su

14 gün

Şeker
pancarı

Yaprak Leke Hastalığı
(Cercospora beticola)

30 ml / da

14 gün

Şeker
pancarı

Külleme
(Erysiphe polygoni)

20 ml / da

14 gün

TOPRAXSPORE 250 EC elma ve armutta karaleke mücadelesinde meyve ve yapraklar üzerinde koruyucu ve tedavi edici özelliğe sahiptir. Mantar gelişimi daha erken dönemde önlendiğinden hastalık çıkışına meydan vermez. Bu sebeple karaleke mücadelesinde hastalık belirtileri görülmeden koruyucu ilaçlama şeklinde yapılması tavsiye edilir.
TOPRAXSPORE 250 EC lokal sistemik ve translaminar özelliğe sahip olup ilaçlamayı takip eden 2 saat içerisinde bitki bünyesine dahil olur, yaprağın her tarafına taşınır.
İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMA ŞEKLİ:
Gerekli miktardaki ilaç az bir suyla ayrı bir kapta önce karışım haline getirilir. Yarısına kadar su ile doldurulmuş ve karıştırıcısı çalışmakta olan ilaçlama tankına ilave edilerek karıştırılır ve tank suyla tamamlanır. İlaçlama yaparken yaprakların alt ve üst yüzeylerinin iyice ilaçlanmasına dikkat ediniz. İlaçlamayı sabahleyin ve akşamüzeri havanın çok sıcak olmadığı zamanlarda yapınız.
KULLANMA ŞEKLİ:
İlaçlama, meyvede tazyikli motorlu pulverizatörler ile ağacın her tarafını ıslatacak şekilde yapılmalıdır. Ancak ilacın yapraklardan yıkanarak uzaklaşmasına müsaade edilmemelidir.
Elma karalekesi:
1. ilaçlama: Tomurcukların kabardığı devre (çiçek gözleri kabardığında),
2. ilaçlama: Pembe tomurcuk devresi (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde),
3. ilaçlama: Çiçek taç yaprakları % 70-80 dökülünce,
4. ve diğer ilaçlamalar: Hava koşullarına ve hastalığın yoğunluğuna göre 10-14 gün ara ile yapılır.
Armut karalekesi:
1. ilaçlama çiçek tomurcukları patlamak üzereyken,
2. ilaçlama beyaz rozet devresinde,
3. ilaçlama çiçek taç yaprakları %70-80’i dökülünce,
4. ve diğer ilaçlamalar: 3. ilaçlamadan sonra havalar yağışlı giderse haftada bir, yağışsız giderse 12-13 günde bir yapılmalıdır. İlaçlama sayısı yağış durumuna ve hastalığın durumuna bağlı olarak yapılır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:
Diğer ilaçlarla karıştırılarak kullanılmaz.