TOPRAXCARB SL

722 g/L Saf Propamocarb-HCL

TOPRAXCARB SL

Bitki Adı

Hastalık  Adı

Kullanma Dozu
Ve Dönemi

Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki süre
Ayçiçeği Mildiyö                 (Plasmopara helianthi) 0,5 L/100 kg Tohum 3 gün
Kabakgiller Yalancı Mildiyö (Pseudoperonospora cubensis) 250 ml/da 3 gün
Patates Mildiyö                (Phytophthora infestans) 250 ml/da 3 gün

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLAMA ŞEKLİ:
İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Tavsiye edilen dozdaki ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile iyice karıştırıldıktan sonra ilaçlama aletinin deposuna aktarılır. İlaçlama aletinin karıştırma aparatı çalıştırılarak kalan gerekli su miktarı ilave edilir. Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belirli bir miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızda çalıştırılarak mevcut su ile ne kadarlık bir alanın ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur. Daha sonra ilaçlamaya geçilir.
KULLANIM ŞEKLİ:
Tohum İlacı Olarak: Sıvı bir ilaç olup doğrudan doğruya tohumla iyi bir bulaşma sağlayacak şekilde karıştırılmalıdır.
Yeşil Akşam İlaçlaması (Kabakgiller ve Patateste): İlaçlamalara yapraklarda ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır. Bir hafta sonra ikinci ilaçlama yapılır. Hastalığın seyrine ve hava koşullarına bağlı olarak gerekirse 10 gün ara ile tekrarlanır.

KARIŞABİLİRLİĞİ: Diğer fungisitlerle karışabilir. Bordo bulamacı ve yaprak gübreleri ile karışmaz.